Νόμος 2166/93 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο 2052/1992 περί Μέτρων για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις και στο άρθρο 6 παράγραφος 2, προστίθεται εδάφιο με στοιχείο γ, που έχει ως εξής:

 

{γ. Οι διατάξεις της παραγράφου 20 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 323/Α/1971), που προστέθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 2)β του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), έχουν εφαρμογή και με την εκτέλεση των έργων του Φυσικού Αερίου και των εγκαταστάσεων αυτού.

 

Η επίταξη και στην απαλλοτριωθείσα έκταση επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η προεκτίμηση δε των ζημιών στα υπερκείμενα των ιδιοκτησιών θα γίνει από επιτροπή υπαλλήλων, που συγκροτεί για το σκοπό αυτόν ο οικείος νομάρχης με απόφασή του.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.