Νόμος 2130/93 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Επιλογή των εκπροσώπων στα τηλεπικοινωνιακά πρακτορεία και τηλεφωνία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα για την επιλογή της ανάθεσης ή αφαίρεσης από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος της αντιπροσώπευσης του στα τηλεπικοινωνιακά πρακτορεία ή τηλεφωνεία μεταβιβάζεται στους δήμους και τις κοινότητες και ασκείται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από το νομάρχη.

 

2. Ο ορισμός του υπεύθυνου λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού πρακτορείου ή τηλεφωνείου γνωστοποιείται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

3. Τα έξοδα εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης τηλεπικοινωνιακών πρακτορείων και τηλεφωνείων καθορίζονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και βαρύνουν αυτόν, αν συμφωνήσει στην εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.