Νόμος 2130/93 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Έκτακτη ενίσχυση δήμων και κοινοτήτων με δανεισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 26 του νόμου 1828/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1098/1972 (ΦΕΚ 11/Α/1972), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο [Ν] 677/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μέχρι το τέλος του Οικονομικού έτους 2000.}

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 677/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα κεφάλαια του λογαριασμού διατίθενται υπό μορφή ατόκων δανείων στις κοινότητες, στους δήμους πληθυσμού μέχρι 20.000 κατοίκων, στους συνδέσμους δήμων ή και κοινοτήτων και στους αναπτυξιακούς συνδέσμους, για την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια προμηθειών και την αγορά ακινήτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.