Νόμος 2130/93 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Απευθείας προμήθειες από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόχειρος διαγωνισμός προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ποσά, που καθορίζονται στην παράγραφο 16 και στην περίπτωση θ' της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1979/1988 (ΦΕΚ 164/Α/1988), για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμηθειών και απευθείας ανάθεση αυτών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδέσμους, νομικά πρόσωπα ιδρύματα αυτών,μπορεί να αυξομειώνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.