Νόμος 2115/93 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απαγορεύεται η μεταφορά εκτός του λατομικού χώρου λατομικών προϊόντων με φορτηγά οχήματα, όταν δεν καλύπτεται το φορτίο τους με ειδικό κάλυμμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου [Ν] 1903/1990 (ΦΕΚ 14/Α/1990). Η παράβαση της ανωτέρω διατάξεως τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως και επιβολή χρηματικού προστίμου από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

 

Σε εκμεταλλευτές λατομείων αδρανών υλικών, που διατάξεως, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 15 του νόμου 1428/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.