Νόμος 1882/90 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Κυρώσεις - Ποινές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποσύνδεση, τροποποίηση, αχρήστευση του συστήματος αντιρρύπανσης, η χρησιμοποίηση καυσίμου άλλου από εκείνου που αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας, καθώς και η αντικατάσταση του κινητήρα αυτοκινήτου, που έχει τελωνισθεί με το φορολογικό καθεστώς των επιβατικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχών, εφ' όσον οι πιο πάνω μετατροπές μεταβάλλουν το χαρακτήρα των αυτοκινήτων αυτών από αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας.

 

2. Σε περιπτώσεις μετατροπών της προηγούμενης παραγράφου, που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες, για τα συμβατικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα, φορολογικές επιβαρύνσεις, μειωμένες με το ποσό των φορολογιών, που καταβλήθηκαν κατά τον αρχικό τελωνισμό του αυτοκινήτου και τη θέση του σε κυκλοφορία, εφ' όσον τούτο αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά έγγραφα.

 

Επίσης, παύει ισχύουσα και η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού.

 

3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την εφαρμογή των διατάξεων περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του νόμου [Ν] 1165/1918 (ΦΕΚ 59/Α/1918).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.