Νόμος 1882/90 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιπτώσεις προληπτικού ελέγχου που γίνεται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, η διαδικασία συντάξεως της έκθεσης ελέγχου και της σχετικής απόφασης επιβολής του προστίμου πρέπει να γίνεται μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις.

 

Επίσης, για τις παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων που διαπιστώνονται από την ΥΠΕΔΑ ή από δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες σε βάρος φορολογουμένων αρμοδιότητας άλλων δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, η σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου και η αποστολή αυτών στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, η έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου από τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα παραλαβής των σχετικών εκθέσεων ελέγχου των υπηρεσιών που διαπίστωσαν τις παραβάσεις.

 

2. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των ενεργειών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα των υπαλλήλων που ευθύνονται για την καθυστέρηση αυτή.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1798/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μετά την καταβολή των κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεων του λογαριασμού ΔΕΤΕ μέσα στο έτος που γεννήθηκαν, τυχόν υπάρχοντα περισσεύματά του θα παραμένουν στο λογαριασμό ΔΕΤΕ και στο επόμενο έτος θα περιέρχονται στον κρατικό προϋπολογισμό, θα εμφανίζονται στη συνέχεια σαν έξοδα σε ειδικό κωδικό αριθμό εξόδων και θα διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών βελτίωσης, είτε της εν γένει υποδομής της τελωνειακής υπηρεσίας, είτε των χώρων εργασίας των τελωνειακών υπαλλήλων δια ανεγέρσεως νέων κτιρίων. Η χρηματοδότηση της βελτίωσης ή ανέγερσης κτιρίων γίνεται με ειδική επιχορήγηση των κατά τόπους οικείων νομαρχιακών ταμείων.}

 

4. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή το ύψος του εισοδήματος των φορολογουμένων για διάφορες χρήσεις κατά τις κείμενες διατάξεις αντικαθίστανται με τα αποστελλόμενα εκάστοτε από το ΚΕΠΥΟ εκκαθαριστικά σημειώματα επί της φορολογίας αυτής.

 

5. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος εκδίδονται εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεώς του. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθοριστούν ειδικά τα πιστοποιητικά και ο τρόπος χρησιμοποιήσεως από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

6. Στα κοινωφελή ιδρύματα ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ και ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1610/1986, που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και κύρωση του οργανισμού αυτού.

 

Στα κοινωφελή ιδρύματα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ και ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφοι 1 και 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986), που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

 

Στα κοινωφελή ιδρύματα ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ και ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986), που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

 

Στα κοινωφελή ιδρύματα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ εφαρμόζονται τα άρθρα 1 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1610/1986, που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

 

Στο κοινωφελές ίδρυμα ΑΝΤΩΝΗ Ν. ΤΡΙΤΣΗ εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986) σχετικά με την έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΊΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡIΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 2008/1992 (ΦΕΚ 16/Α/1992), με το άρθρο 36 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992), με την παράγραφο 7 του άρθρου 38 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), με την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του νόμου 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.