Νόμος 1849/89 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρύθμιση εξόφλησης παλαιών οφειλών από δάνεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οφειλές των δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας από τα δάνεια, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1641/1986, μπορεί να ρυθμιστούν σε 48 μηνιαίες δόσεις, απαλλασσόμενες από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Οι δόσεις αυτές εισπράττονται από τα δημόσια ταμεία σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.

 

Η καταβολή της πρώτης δόσης των οφειλών γίνεται μέσα σε οκτώ μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού. Παράταση της προθεσμίας μπορεί να γίνει με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών.

 

2. Τα ευεργετήματα της παραγράφου 1 παύουν να ισχύουν, αν δεν καταβληθούν τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις από αυτές που ρυθμίζονται. Στην περίπτωση αυτήν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές καθίστανται εφάπαξ απαιτητές από την πρώτη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τους τρεις συνεχόμενους κατά τους οποίους δεν καταβλήθηκαν δόσεις.

 

Αν η μη καταβολή οφείλεται σε σπουδαίο λόγο ο οφειλέτης μπορεί να προσφύγει σε επιτροπή, η οποία αποφασίζει και κοινοποιεί την απόφασή της στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, για τη συνέχιση του ευεργετήματος των δόσεων. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται όπως προβλέπεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1641/1986 και έχει επίσης όλες τις αρμοδιότητες που τις καθορίζει ο νόμου [Ν] 1641/1986.

 

3. Σε περίπτωση λήψης αναγκαστικών μέτρων ισχύουν οι ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1641/1986.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.