Νόμος 1849/89 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 8 του νόμου 1641/1986


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες, που ορίστηκαν στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1641/1986 για την εξόφληση των δανείων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της αξίας των κατοικιών, παρατείνονται για οκτώ μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. Αν μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1641/1986 καταβλήθηκε από τους δικαιούχους τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό της οφειλής, όπως την προσδιορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου, η καταβολή θεωρείται ότι έγινε εμπρόθεσμα από τότε, εάν μέσα σε οκτώ μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ζητηθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας εκκαθάριση και μέσα στην ίδια προθεσμία καταβληθεί το υπόλοιπο των οφειλομένων.

 

3. Οι αποφάσεις της επιτροπής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1641/1986, ακόμη και αυτές που ήδη εκδόθηκαν, έχουν αναδρομική ισχύ μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου για τη ρύθμιση των δόσεων.

 

4. Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1641/1986 προστίθεται παράγραφος 11, που έχει ως εξής:

 

{11. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την παρακράτηση της νόμιμα καθορισμένης οφειλής της μηνιαίας δόσης από κάθε δάνειο ή αξία εργατικής κατοικίας ή διαμερίσματος, που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ακόμη και πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Τα οφειλόμενα ποσά κεφαλαιοποιούνται και κατανέμονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με απόφασή του ρυθμίζει τα θέματα καταβολής των δόσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.