Νόμος 1790/88

Ν1790/1988: Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1790/1988: Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 134/Α/1988), 20-06-1988.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ίδρυση Οργανισμού Ασφάλισης

Άρθρο 2: Σκοπός

Άρθρο 3: Είδος και αντικείμενο ασφάλισης

Άρθρο 3Α: Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι

Άρθρο 3Β: Ελάχιστα όρια απαλλαγών

Άρθρο 3Γ: Όροι και διαδικασίες ασφάλισης

Άρθρο 3Δ: Ανώτατα όρια αποζημιώσεων

Άρθρο 3Ε: Καλυπτόμενες ζημίες

Άρθρο 4: Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

Άρθρο 5: Πόροι του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 5Α: Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 6: Όργανα διοίκησης του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 7: Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 9: Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10: Πρόεδρος, αρμοδιότητες, αντιμισθία, ασφάλιση

Άρθρο 10Α: Αντιπρόεδρος, διορισμός, αρμοδιότητες

Άρθρο 11: Διαχείριση

Άρθρο 13: Διοικητική οργάνωση

Άρθρο 14: Προσωπικό

Άρθρο 15: Προνόμια και ατέλειες

Άρθρο 17: Μεταβατικές διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 18: Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος - Δασοφυλάκων - Υποτροφίες - Χρηματοδότηση Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών - Έξοδα φιλοξενίας

Άρθρο 21

Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 16-06-1988

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.