Νόμος 1428/84 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκκρεμείς αιτήσεις, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για μίσθωση με απευθείας σύμβαση δημόσιας λατομικής έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 386/1976, είναι ισχυρές και για αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Οι συμβάσεις που θα συναφθούν από τον αρμόδιο νομάρχη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας από τέσσερα χρόνια από την ισχύ του νόμου αυτού.

 

2. Εκκρεμείς αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης, μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, θεωρούνται ότι ουδέποτε υποβλήθηκαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.