Νόμος 1428/84 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Καθήκοντα και υποχρεώσεις επιβλέποντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η επίβλεψη της λειτουργίας των λατομείων αδρανών υλικών ανατίθεται σε επιστήμονες που προβλέπονται από το άρθρο 163 του [Π] Μεταλλευτικού Κώδικα.

 

2. Ο επιβλέπων το λατομείο το επισκέπτεται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα, που καθορίζει ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

 

3. Αν στο λατομείο απασχολούνται περισσότεροι από 20 εργατοτεχνίτες και υπάλληλοι ή η συνολική ημερήσια παραγωγή του υπερβαίνει τους 3000 τόννους ή η συνολική εγκαταστημένη και φορητή ισχύς των απασχολούμενων μηχανημάτων εκτός από αυτοκίνητα με αριθμό κυκλοφορίας υπερβαίνει τους 3000 ΗΡ, ο επιβλέπων παρακολουθεί την εκμετάλλευση του λατομείου επί τόπου συνεχώς και συνδέεται με σχέση μόνιμης απασχόλησης με τον εκμεταλλευτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.