Νόμος 1428/84 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εγκατάσταση μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών και τη λειτουργία τους είτε μέσα είτε έξω από λατομική περιοχή, απαιτείται άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158, 159 και 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 210/1973, (ΦΕΚ 277/Α/1973)).

 

2. Η χρονική διάρκεια της άδειας λειτουργίας ορίζεται σε 15 έτη και, σε περίπτωση που η σύμβαση μίσθωσης ή η άδεια εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, η άδεια λειτουργίας επεκτείνεται αυτομάτως και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η σύμβαση μίσθωσης ή η άδεια λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΣΤ12.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων.

 

4. Για την ανέγερση, εντός λατομείων, κτιρίων, εξαιρέσει των αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, των οποίων η κατασκευή αποτελεί υποχρέωση του εκμεταλλευτή βάσει των διατάξεων του εκδιδόμενου κατ' εφαρμογή του άρθρου 26 [Π] Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, απαιτείται άδεια που χορηγείται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από γνώμη του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.