Νόμος 1416/84 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Εγχώρια περιουσία Κυθήρων και Αντικυθήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εγχώρια περιουσία των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων αποτελεί διακοινοτική περιουσία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Κυθήρων και Αντικυθήρων. Η περιουσία αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Όλες τις εκτάσεις των νησιών είτε είναι κοινόχρηστες δασικές ή χορτολιβαδικές είτε αγροτικά ή αστικά ή άλλης κατηγορίας ακίνητα, που δεν ανήκουν σε ιδιώτες ή βάσει νόμιμων τίτλων κτήσης κυριότητας στο δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Δημόσιου Δικαίου ή σε κατ' ιδίαν κοινότητες.

 

β) Την κινητή και ακίνητη περιουσία των ιερών προσκυνημάτων της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της Αγίας Μόνης και του Αγίου Ιωάννου του εν κρημνώ και των ανηκόντων σ' αυτά παρεκκλησίων και

 

γ) Τις νησίδες που βρίσκονται γύρω από τα Κύθηρα.

 

2. Η διαχείριση της περιουσίας της προηγούμενης παραγράφου ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Εγχώριας Περιουσίας, που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με έδρα την Κοινότητα Κυθήρων και υπόκειται στην εποπτεία του κράτους, που υπόκεινται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, η διαχείριση της παραπάνω περιουσίας μπορεί να ανατεθεί σε αναπτυξιακό σύνδεσμο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Κυθήρων και των Αντικυθήρων.

 

3. Η επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση της εγχώριας περιουσίας έχει, χωρίς εξαίρεση, όλες τις αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας, καθώς και όλα τα δικαιώματα, δυνατότητες και απαλλαγές που παρέχει η νομοθεσία στους οργανισμούς αυτούς. Έχει επίσης όλα τα μέσα έννομης προστασίας της εγχώριας περιουσίας που έχει το δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης για την προστασία των δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζονται:

 

α) Οι επιμέρους αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της επιτροπής, όσον αφορά τη διαχείριση και την έννομη προστασία της εγχώριας περιουσίας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο καθώς και ότι αφορά τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, τη λογοδοσία και την απόδοση των εσόδων στις κοινότητες του νησιού.

 

β) Η οργάνωση και ο τρόπος διαχείρισης της περιουσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β' του άρθρου αυτού.

 

γ) Η δυνατότητα και ο τρόπος διανομής ή παραχώρησης ακινήτων της εγχώριας περιουσίας σε κοινότητες των Κυθήρων και Αντικυθήρων.

 

δ) Οι σχέσεις της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας και των κοινοτήτων των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων και η δυνατότητα ίδρυσης διακοινοτικών επιχειρήσεων.

 

ε) Η σύνθεση, η συγκρότηση, η οργάνωση, η στελέχωση και η λειτουργία της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας καθώς και ότι αφορά την ανάδειξη, τη θητεία, την αναπλήρωση και γενικά τη νομική κατάσταση των μελών της.

 

στ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

ζ) Η παροχή υπεξουσιοδότησης είτε προς τον Υπουργό Εσωτερικών είτε προς τον αρμόδιο νομάρχη για την ειδικότερη ρύθμιση των θεμάτων που βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής της παραγράφου.

 

5. Ο νόμος [Ν] 2355/1920 (ΦΕΚ 152/Α/1920) και το άρθρο 15 του νόμου [Ν] 514/1943 (ΦΕΚ 281/Α/1943) καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.