Νόμος 1416/84 - Άρθρο 85

Άρθρο 85


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1256/1982, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις πρακτόρευσης ασφαλειών δικαιούνται να πρακτορεύουν τις ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ως και των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων τους, δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και πάσης φύσεως οργανισμών του δημοσίου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Η ασφάλιση των περιουσιακών αυτών στοιχείων γίνεται μόνο στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 για την πολυθεσία κ.λ.π., οι οποίες καταβάλλουν τη νόμιμη ή συνήθως καταβαλλόμενη προμήθεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.