Νόμος 1360/83 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι άδειες εγκατάστασης που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εγκατάσταση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό βιομηχανιών, βιοτεχνιών και των κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών χορηγούνται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

 

2. Οι αρμοδιότητες άλλων αρχών και υπηρεσιών, καθώς και οι τηρούμενες από αυτές διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούνται και εντάσσονται στη διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η αποφασιστική όμως αρμοδιότητα ή η σύμφωνη γνώμη των αρχών και υπηρεσιών αυτών, όπου τυχόν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, αντικαθίσταται με απλή γνώμη τους. Κατ' εξαίρεση διατηρείται η κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Ενεργείας και Φυσικών Πόρων για την έκδοση άδειας εγκατάστασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.