Νόμος 1249/82 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Απαλλαγές στη φορολογία δημόσιων θεαμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-05-1982 καταργείται ο φόρος δημόσιων θεαμάτων και η εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας που επιβάλλεται στα εισιτήρια του Θεάτρου Πρόζας, του Μουσικού Θεάτρου, του Μελοδράματος, του Θεάτρου Σκιών, του Κουκλοθέατρου και κάθε είδους παιδικού Θεάτρου.

 

2. Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3279/1955 περί διαρρυθμίσεως της φορολογίας δημοσίων θεαμάτων όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ'. Για τους κινηματογράφους που λειτουργούν:

 

α) στις περιφέρειες της πρώην Διοίκησης Πρωτεύουσας και Θεσσαλονίκης:

 

α)α) Για τις πρώτες 30.000 εισιτήρια το χρόνο, σε ποσοστό 21% για τιμή εισιτηρίου μέχρι 25 δραχμές και 25% για το επιπλέον ποσό.

 

α)β) Για τα εισιτήρια από 30.001 και πάνω σε 24% για τιμή εισιτηρίου μέχρι 25 δραχμές και 27% για το επιπλέον ποσό.

 

β) Στις περιφέρειες της λοιπής χώρας:

 

β)α) Για τις πρώτες 30.000 εισιτήρια το χρόνο, σε ποσοστό 17% για τιμή εισιτηρίου μέχρι 25 δραχμές και 20% για το επιπλέον ποσό.

 

β)β) Για τα εισιτήρια από 30.001 και πάνω σε 20% για τιμή εισιτήριου μέχρι 25 δραχμές και 22% για το επιπλέον ποσό.

 

Ο φόρος δημόσιων θεαμάτων υπολογίζεται στην τιμή του εισιτήριου που απομένει μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ορίου και όλων των φόρων, εισφορών, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ τρίτων που εισπράττονται μαζί με το φόρο και με βάση τους ονομαστικούς συντελεστές που ισχύουν.

 

Η διαφορά του φόρου που προκύπτει από την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών των περιπτώσεων (α)α) και (β)α) αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των εκμεταλλευτών κινηματογραφικών αιθουσών και εμφανίζεται χωριστά σε κάθε εισιτήριο.}

 

3. Ποσοστό φόρου ίσο με 5% από την τιμή πώλησης κάθε εισιτηρίου των κινηματογράφων, απαλλάσσεται από το φόρο δημοσίων θεαμάτων και από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτου.

 

Το ποσό αυτό δε μπορεί να είναι μικρότερο από 2,50 ούτε μεγαλύτερο από 4 δραχμές κατά εισιτήριο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την περίπτωση η' του άρθρου 47 του νόμου 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.