Νόμος 1249/82 - Άρθρο 48

Άρθρο 48: Φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας, άλλοι φόροι κατανάλωσης, εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3829/1958, όπως ισχύει σήμερα, φόρος κατανάλωσης αυξάνεται από 25% σε 30%, για τα παρακάτω είδη:

 

α. Συσκευές της δασμολογικής κλάσης 92.11 ΑΙ - ΙΙΙ, έστω και συνδυασμένες με συσκευές λήψης της δασμολογικής κλάσης 85.15 ΑΙΙΙ.

β. Μεγάφωνα και ηλεκτρικοί ενισχυτές της δασμολογικής κλάσης 85.14.

γ. Ραδιοενισχυτές της δασμολογικής κλάσης 85.15.

δ. Συσκευές τεχνητού κλίματος της δασμολογικής κλάσης 84.12 ΒΙΙ.

 

2. Στον πίνακα των ειδών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3829/1958 που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης, προσθέτονται:

 

α) οι έγχρωμες συσκευές τηλεόρασης της δασμολογικής κλάσης 85.15ΑΙΙΙ μη συνδυασμένες με συσκευές της δασμολογικής κλάσης 92.11 ΑΙ-ΙΙΙ με ποσοστό φόρου 10% και

 

β) οι συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου στην τηλεόραση κατασκευασμένες να λειτουργούν σε συνδυασμό με δέκτη τηλεόρασης (Βίντεο), της δασμολογικής κλάσης 92.11 Β, με ποσοστό φόρου 25%, εξαιρουμένων των προοριζομένων για τις ανάγκες των εθνικών σταθμών Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (ΕΡΤ - ΥΕΝΕΔ). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης β) αρχίζει από την 17-03-1982.

 

3. Στον προβλεπόμενο από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2416/1953 περί ρυθμίσεως δασμολογικών τινών ζητημάτων και τροποποιήσεως του φόρου πολυτελείας επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων ειδών, φόρο πολυτελείας για τα αθύρματα εν γένει, υποβάλλονται και τα μέρη, τεμάχια και εξαρτήματα αυτών, που υπάγονται στην ίδια δασμολογική κλάση με συντελεστή φόρου 10%.

 

4. Στην έννοια του όρου δέρμα, όπου αυτός αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2416/1953, περιλαμβάνονται το φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο δέρμα.

 

5. Οι περιπτώσεις α)α, β)β και γ)γ εδάφιο πρώτο, της παραγράφου 1)Ε)α) του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961 περί γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) Στον καφέ (άφρυκτο ή φρυγμένο) της δασμολογικής διάκρισης 09.01Α και στα υποκατάστατα που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία της δασμολογικής διάκρισης 09.01Γ, δραχμές είκοσι (20) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

 

β)β) Στα εκχυλίσματα, στα συμπυκνωμένα αποστάγματα του καφέ και στα υποκατάστατα αυτού που περιέχουν καφέ σε οποιαδήποτε αναλογία, της δασμολογικής διάκρισης 21.02Α, δραχμές εκατό (100) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

 

γ)γ) Στο κακάο σε βαλάνους και στα θραύσματα βαλάνων, ακατέργαστα ή φρυγμένα, της δασμολογικής κλάσης 18.01, δραχμές είκοσι (20) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.}

 

6. Στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1)Ζ)α) του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 4169/1961 περί γεωργικών κοινωνικών ασφαλίσεων εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων υποβάλλονται και τα παρακάτω είδη:

 

{Υφάσματα πλεκτά, όχι ελαστικά, ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ, από μέταξα ή γνάφαλα μέταξας, αμιγή ή σύμμεικτα, της δασμολογικής κλάσης 60.01.

 

Εσωτερικά και εξωτερικά ενδύματα πλεκτά, όχι ελαστικά, ούτε συνδυασμένα με καουτσούκ, από μέταξα ή γνάφαλα μέταξας, αμιγή ή σύμμεικτα, των δασμολογικών κλάσεων 60.04 και 60.05.

 

Εξωτερικά ενδύματα από μετάξια ή γνάφαλα μέταξας, αμιγή ή σύμμεικτα, των δασμολογικών κλάσεων 61.01 και 61.02.

 

Κλινοσκεπάσματα, οθόνες κλίνης, τραπέζης, παραπετάσματα εν γένει και άλλα είδη επίπλωσης, από μέταξα ή γνάφαλα μέταξας, αμιγή ή σύμμεικτα, των δασμολογικών κλάσεων 62.01 και 62.02.}

 

7. Ο φόρος κατανάλωσης, που προβλέπεται για τα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 12/1975 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων, αυξάνεται αντίστοιχα από οκτώ (8) σε δεκαέξι (16) δραχμές και από έξι (6) σε δώδεκα (12) δραχμές κατά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.

 

8. Σε φόρο κατανάλωσης, δραχμών δεκαέξι (16) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους, υποβάλλονται και τα παρασκευάσματα και λοιπά είδη της δασμολογικής κλάσης 38.14, εφ' όσον τελωνίζονται για ανάλωση και προορίζονται να βελτιώσουν τα λιπαντικά της δασμολογικής διάκρισης 27.10 ΓΙΙΙ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.