Νόμος 1249/82 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Κύρωση υπουργικών αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου οι ακόλουθες αποφάσεις:

 

Α) Από τότε που εκδόθηκε η 70025/1929/06-06-1979 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών περί εξόδων παραστάσεως Μελών Υπουργικού Συμβουλίου.

 

Β) Από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Δ2/Α/23991/9420/16-06-1980 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών περί αναπροσαρμογής του μηνιαίου επιδόματος θέσεως - πτυχίου του Κλάδου Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 553/Β/1980).

 

Γ) Από την 01-01-1981, η 30085/852/11-03-1981 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, περί εξισώσεως του προσωρινού προσωπικού επιδόματος των Μηχανικών κ.λ.π., που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 167/Β/1981).

 

Δ) Από τότε που εκδόθηκε, η 74454/ΙΙΙ-1/01-06-1981 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών περί επιδόματος διαχειριστικών λαθών.

 

Ε) Από τότε που εκδόθηκε η 118926/3151/28-09-1981 κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών, Δημοσίας Τάξεως και Εμπορικής Ναυτιλίας περί χορηγήσεως ειδικής αποζημιώσεως στα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας κατά την περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 18-10-1981 ως και τα όργανα του Λιμενικού Σώματος.

 

ΣΤ) Από την 01-12-1981 η 14868.Φ.012.5/58/27-11-1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα.

 

Ζ) Από τότε που εκδόθηκε, η 176094/4247/30-12-1981 κοινή απόφαση των Υπουργών και Δημοσίας Τάξεως περί καταβολής παγίας αποζημιώσεως ημερών εκτός έδρας πρώτου εξαμήνου 1977, υπό μορφή ειδικού επιδόματος, στο προσωπικό της χωροφυλακής, της Αστυνομίας πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Η) Από τότε που εκδόθηκε, η 156503/3870/12-01-1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως περί χορηγήσεως ειδικής αποζημιώσεως στους Αρχιφύλακες και Αγροφύλακες της Αγροφυλακής κατά την περίοδο των Βουλευτικών Εκλογών της 18-10-1981.

 

Θ) Από τότε που ίσχυσε, η 164721/4023/12-01-1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που θα εργάζεται πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα, η οποία έχει ως εξής:

 

Ι) Από τότε που ίσχυσε, η 9019/295/25-01-1982 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Για χορήγηση διορθωτικού ποσού και καθιέρωση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, στις αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών, των Δημοσίων Πολιτικών και Στρατιωτικών Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

ΙΑ) Από τότε που ίσχυσε, η 5384/3213/25-02-1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, Για την καθιέρωση αποζημίωσης για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού, που εργάζονται πλέον του πενθήμερου την εβδομάδα.

 

ΙΒ) Από τότε που ίσχυσε, η 12012/386/25-02-1982 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, που θα εργάζεται πλέον του πενθημέρου την εβδομάδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.