Νόμος 2093/92 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ρύθμιση στους φόρους κατανάλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, με τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984), όπως ισχύει, καταργείται.

 

2. Ομοίως καταργούνται οι φόροι που προβλέπονται από τις κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν:

 

α) του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 12/1975 (ΦΕΚ 34/Α/1975)

β) του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 216/1975 (ΦΕΚ 260/Α/1975)

γ) του άρθρου 65 του νόμου [Ν] 542/1977 (ΦΕΚ 41/Α/1977)

δ) του άρθρου 48 παράγραφος 8 του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α/1982)

ε) του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986).

 

3. Αυξάνεται σε 2,93 ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1477/1984 για την ισοπροπυλική αλκοόλη, που αναγράφεται στους πίνακες Α και Β του παραρτήματος ΙΙΙ, που προσαρτάται στον ίδιο νόμο, έναντι της δασμολογικής κλάσης ΕΧ.2904 Α ΙΙ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α/2001).

 

4. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 08-08-1992.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.