Νόμος 1221/81 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 1032/1980 έκδοση του Οργανισμού του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τάσσεται νέα δίμηνος προθεσμία από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

2. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, δύνανται δι' υπηρεσιακούς λόγους και επί 2 έτη από της ισχύος του παρόντος, να εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της υποχρεώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 232/1975 περί επιμορφώσεως Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

3. Δια την πρώτην πλήρωση των επί 1ο βαθμό ή των επί βαθμό Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού θέσεων και των επί 3ο βαθμό θέσεων που θα προβλεφθούν υπό των Οργανισμών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κρίνονται πάντες οι κατά την δημοσίευση του παρόντος υπάλληλοι των αντιστοίχων κλάδων ΑΤ του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επί βαθμούς 2ο και 4ο οι έχοντες δια μεν την πρώτην περίπτωσιν πλέον των είκοσι ετών μόνιμη δημόσια υπηρεσία, δια δε την δευτέρα περίπτωσιν πλέον των δέκα πέντε ετών δημόσια υπηρεσία, κατ' εξαίρεση πάσης ετέρας σχετικής διατάξεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.