Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 503/1985: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και Εισαγωγικός του Νόμος, (ΦΕΚ 182/Α/1985), 24-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 εδάφιο γ' και 3 του νόμου [Ν] 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α/1983), με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τα κείμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Εισαγωγικού του Νόμου, όπως ήδη ισχύουν και μεταγλωττίστηκαν στη δημοτική από την επιτροπή του άρθρου 36 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1406/1983, έχουν ως εξής:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Άρθρο 3

Άρθρο 33

Άρθρο 52: Διατηρούμενες διατάξεις

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 17-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.