Απόφαση 60885/90 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οικοδομικές εργασίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργασίες για τις οποίες εκδίδεται άδεια από τους προέδρους κοινοτήτων είναι οι εξής:

 

α) Περίφραξη ή περιτοίχιση οικοπέδων.

β) Επισκευές (περιλαμβανομένης και της επισκευής στέγης) ή εσωτερικές διαρρυθμίσεις οικοδομών χωρίς επέμβαση στα φέροντα στοιχεία (π.χ. στοιχεία από μπετόν, τοίχους από πέτρα κ.λ.π.).

γ) Κατασκευές βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποθηκών, στάβλων κ.λ.π.), επιφάνειας έως και 50 m2 και ελεύθερου ύψους έως και 4,50 m (μη περιλαμβανομένου του ύψους τυχόν στέγης), σε επαφή ή ανεξάρτητα από την κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε οικόπεδο, εφόσον η κατασκευή αυτή μαζί με τα τυχόν υπάρχοντα κτίσματα δεν υπερβαίνει τα 250 m2.

δ) Προσθήκες χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης (δωμάτιο λουτρό, κουζίνα κ.λ.π.) σε απλές μονώροφες οικοδομές, συνολικής επιφάνειας των προσθηκών έως και 20 m2 και ελεύθερου ύψους έως και 3,50 m (μη περιλαμβανομένου του ύψους τυχόν στέγης) και μια φορά για κάθε οικόπεδο, εφόσον η κατασκευή αυτή με τα υπάρχοντα κτίσματα δεν υπερβαίνει τα 200 m2.

 

ε. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών που εισάγονται ατελώς για αυτοστέγαση από παλιννοστούντες από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ομογενείς Ποντίους.

 

2. Κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, πλέον των περιορισμών της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι πολεοδομικές διατάξεις και οι εν γένει όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν για κάθε περιοχή.

 

Επίσης εφαρμόζονται ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, και όλοι οι ισχύοντες δομικοί κανονισμοί [Π] (Κανονισμός Σκυροδέματος, Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός 2000 κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1.2 της υπ' αριθμόν 21800/1996 απόφασης (ΦΕΚ 1124/Β/1996), με την υπ' αριθμόν 23889/2007 απόφαση (ΦΕΚ 1083/Β/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.