Απόφαση 530268/94

Απόφαση 530268/1994: Διαδικασία νομιμοποίησης τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση και που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και καθορισμός οικονομικής επιβάρυνσης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 530268/1994: Διαδικασία νομιμοποίησης τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση και που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και καθορισμός οικονομικής επιβάρυνσης αυτών, (ΦΕΚ 268/Β/1994), 14-04-1994.

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Το νόμο [Ν] 1624/1951 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950 περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

β) Τους αναγκαστικούς νόμους [Ν] 431/1937 και [Ν] 1108/1938 καθώς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών.

 

γ) Των τεχνικών προδιαγραφών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα Τουριστικά καταλύματα (ΦΕΚ 557/Β/1987).

 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 7 του νόμου 2160/1993 περί ρυθμίσεων για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις, Αποφασίζουμε:

 

Τουριστικά καταλύματα οποιασδήποτε μορφής και κατηγορίας τα οποία έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια ή έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση και κατά τη δημοσίευση του νόμου 2160/1993 λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δύνανται να αποκτήσουν το ειδικό σήμα λειτουργίας, ακόμη και αν έχουν ανεγερθεί σε κορεσμένες περιοχές.

 

Η διαδικασία έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας στα ανωτέρω καταλύματα καθορίζεται ως ακολούθως:

 

α) Υποβολή αίτησης του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευόμενου το κατάλυμα.

 

β) Οικοδομική άδεια του καταλύματος ή απόφαση εξαίρεσής του από κατεδάφιση.

 

γ) Τα προβλεπόμενα από την με αριθμό 512377/1993 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί διαδικασίας και δικαιολογητικών έγκρισης αρχιτεκτονικών μελετών.

 

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ότι δηλώθηκε το αργότερο μέχρι 31-08-1993 η σχετική έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος.

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Β' προκειμένου να ελεγχθούν και να θεωρηθούν ότι πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην υπ' αριθμόν 530992/1987 (ΦΕΚ 557/Β/1987) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 1 του νόμου 2160/1993.

 

Μετά την έγκριση των αρχιτεκτονικών από τη Διεύθυνση ΣΤ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ο εκμεταλλευόμενος το Τουριστικό κατάλυμα υποχρεούται να υποβάλλει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 530266/1994 απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας.

 

Η ανωτέρω διαδικασία ισχύει για όλα τα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 2 παράγραφος 1 του νόμου 2160/1993, εκτός των ενοικιαζομένων δωματίων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων.

 

Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση ΣΤ' του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευόμενου το κατάλυμα.

 

β) Οικοδομική άδεια του καταλύματος ή απόφαση εξαίρεσής του από κατεδάφιση.

 

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ότι δηλώθηκε το αργότερο μέχρι 31-08-1993 η σχετική έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος.

 

δ) Τα προβλεπόμενα από την 530269/1994 απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών για την χορήγηση του ειδικού σήματος θα υποβάλλεται και απόδειξη κατάθεσης στο Ταμείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή στον λογαριασμό 26180 οικονομικής επιβάρυνσης, ανάλογα με την μορφή και την κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί το κατάλυμα, που καθορίζεται ως ακολούθως:

 

Μορφή

Τάξη

Δραχμές ανά δωμάτιο

Ξενοδοχεία

Πολυτελείας

1.500.000

Ξενοδοχεία

Α

1.000.000

Ξενοδοχεία

Β

750.000

Ξενοδοχεία

Γ

350.000

Ξενοδοχεία

Δ & Ε

250.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Α

1.000.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Β

750.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Γ

350.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Δ

250.000

Motel

Α

1.000.000

Motel

Β

750.000

Camping

Α

300.000 κατά θέση

Camping

Β

200.000

Camping

Γ

100.000

Επιπλωμένες επαύλεις - κατοικίες

 

1.000.000

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα

Α

350.000

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα

Β

200.000

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα

Γ

200.000

 

Τα ποσά των ανωτέρω οικονομικών επιβαρύνσεων καταβάλλονται στο Ταμείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή στον λογαριασμό ΕΟΤ 26180 και αντίγραφο του Γραμματίου είσπραξης υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με αίτηση του Επιχειρηματία.

 

Ι. Η διαδικασία νομιμοποίησης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εφαρμόζεται ομοίως και για τη νομιμοποίηση ξενώνων νεότητας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 με την προϋπόθεση ότι τα καταλύματα αυτής της μορφής ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΙΙ. Για την ως άνω νομιμοποίηση των ξενώνων νεότητας ορίζουμε οικονομική επιβάρυνση ποσού 100.000 δραχμών ανά υπνοδωμάτιο.

 

Η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-04-1994

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 522538/1995 απόφαση (ΦΕΚ 45/Β/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.