Απόφαση 49787/87

Απόφαση 49787/2419/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 49787/2419/1987: Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 1019/Δ/1987), 14-10-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1685/1987 (ΦΕΚ 27/Α/1987) και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγραφος 2.

 

5. Την υπ' αριθμόν 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 323/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα το άρθρο 4.

 

7. Το υπ' αριθμόν 2558/1985 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς τους αρμόδιους φορείς.

 

8. Το υπ' αριθμόν 1835/1986 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

9. Το υπ' αριθμόν 6062/1986 έγγραφο της ΙΣΤ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2661/1986 έγγραφο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

11. Το υπ' αριθμόν 7114/1986 έγγραφο του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης.

 

12. Το υπ' αριθμόν 6604/704.1/1986 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πόλης Θεσσαλονίκης.

 

13. Το υπ' αριθμόν 3513/1986 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Το υπ' αριθμόν ΤΥ/5415/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, τμήματος σχολικών κτιρίων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 57781/1986 - έγγραφο ένσταση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Θεσσαλονίκης.

 

16. Το υπ' αριθμόν 7319/1986 έγγραφα της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων τέως 3ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων.

 

17. Το υπ' αριθμόν Φ.004/74/261302/1986 του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

18. Τα υπ' αριθμούς 7617/Φ.6421/1986 και Φ.6421/9101/1986 έγγραφα του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών.

 

19. Το υπ' αριθμόν 2988/1986 έγγραφο της υπηρεσίας Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

20. Το υπ' αριθμόν 8345/5894/1986 έγγραφο του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 355/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.

 

22. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

23. Την 192/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Καλαμαριάς (νομού Θεσσαλονίκης) όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους 4 χάρτες Π-1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

 

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του παραπάνω δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 102646 κατοίκους και ειδικότερα:

 

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αδόμητες και αραιοδομημένες, συνολικής έκτασης 1600 στρεμμάτων και τη δημιουργία 17 πολεοδομικών ενοτήτων, γειτονιών με μέσα μεγέθη μικτής πυκνότητας και οικήσεως και συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομική ενότητα όπως φαίνεται στους χάρτες Π.1.5 σε κλίμακα 1:5.000 ως εξής:

 

Πολεοδομικές ενότητες - γειτονιές

Α/Α

Γειτονιές

Μέσος προτεινόμενος συντελεστής δόμησης

Προτεινόμενη πυκνότητα (άτομα/ha)

1

Κολέγιο

1.69

191

2

Καραμπουρνάκι

1.60

150

3

Γυμνάσιο

2.40

230

4

Κέντρο

2.20

253

5

Δέκρων - Κατιρλί - Κουρί

2.25

267

6

Αρετσού

1.87

158

7

Νέα Κρήνη

1.71

167

8

Άγιος Γεώργιος

1.78

228

9

Άγιος Ιωάννης

1.13

137

10

Λιμενεργάτες

2.10

275

11

Άγιος Παντελεήμων

2.01

214

12

Βυζάντιο

2.40

290

13

Tennis

1.60

160

14

Κηφισιά

2.04

264

15

Βότση

1.72

175

16

Φοίνικας

1.44

110

17

Επέκταση

0.80

87

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Τη δημιουργία τοπικών κέντρων και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα Π-2.
Τον καθορισμό γενικής κατοικίας στην περιοχή επέκτασης όπου επιτρέπονται οι χρήσεις του πίνακα Π-2.
Τον καθορισμό γενικής κατοικίας στην περιοχή του υφιστάμενου εγκεκριμένου σχεδίου όπου, τα επιτρεπόμενα στοιχεία ειδικών χρήσεων θα καθοριστούν στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης.
Τον καθορισμό γενικής κατοικίας Β' και της επιτρεπόμενης χωροθέτησης δραστηριοτήτων όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα Π-2.
Τη δημιουργία υπερτοπικού κέντρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δήμου αλλά και την οργάνωση της πολυκεντρικής δομής του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που προβλέπεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (νόμος 1561/1985).
Τον καθορισμό 5 ζωνών άλλων χρήσεων, πλην κατοικίας ως εξής:

 

Α/Α

Ονομασία ζώνης

Ειδικές χρήσεις ζώνης

Μέσος προτεινόμενος συντελεστής δόμησης

1

Αθλητικό κέντρο Μίκρας

Αθλητικές εγκαταστάσεις ολυμπιακών προδιαγραφών, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης του αθλητικού κέντρου ινστιτούτου διεθνούς ακτινοβολίας

0,2

2

Αγρόκτημα Πανεπιστημίου

Εγκατάστασης εκπαιδευτικού αγροκτήματος της δασοπονικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φοιτητικές εστίες

0,6

3

Επαγγελματικές εγκαταστάσεις

Μη ιδιαιτέρως οχλούσα βιομηχανία, βιοτεχνία, όπως καθορίζεται στον πίνακα Π-3 χονδρεμπόριο και εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών

 

4

Παραλιακή περιοχή

Ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο, πολιτιστικές και άλλες πνευματικές δραστηριότητες, τουρισμός, αναψυχή

 

5

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Στρατόπεδο, πράσινο

 

 

Την βελτίωση των εγκαταστάσεων της Β κλινικής του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την ανάπτυξή της σε γενικό νοσοκομείο.
Την οργάνωση της παραλιακής περιοχής με:

 

oΕπεκτάσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων των ναυτικών ομίλων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τη δημιουργία λιμενίσκου για αλιευτικά σκάφη και την επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων του ναυτικού ομίλου Καλαμαριάς.
oΟργάνωση της περιοχής για την αναψυχή των κατοίκων με τη δημιουργία υπερτοπικού πάρκου και πνευματικού κέντρου στο στρατόπεδο Κόδρα, χρησιμοποίηση χώρων του Κυβερνείου Παλατάκι για διεθνή συνέδρια.
oΔημιουργία ιχθυαγοράς τοπικής κλίμακας, μικρής έκθεσης και μουσείου αλιευτικών εργαλείων, μικρών ψαροταβερνών.
oΤη δημιουργία χώρων πρασίνου στο στρατόπεδο Κόδρα, σε μέρος του στρατοπέδου Νταλίπη μετά την εκχώρηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, στο νεκροταφείο Καλαμαριάς (μετά τη μεταφορά του) στις περιοχές αναψυχής και ποιοτικής αναβάθμισης.
oΕκτός του αθλητικού κέντρου Μίκρας προβλέπονται ακόμα δύο αθλητικοί πυρήνες Β ένας στο γήπεδο Απόλλωνα και ένας στην περιοχή επέκτασης σε τμήμα του στρατοπέδου Νταλίπη.

 

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη (ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.2.1)α, Α-11.2.1)β, Α-11.2.3 και Π-1.

 

δ) Τον καθορισμό ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.11 και Π-1.7/8 σε κλίμακα 1:5.000 και 1:10.000 αντίστοιχα και ειδικότερα:

 

Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) καθορίζονται στα κέντρα των Πολεοδομικών Ενοτήτων 17, 9 και στο διαδημοτικό κέντρο Καλαμαριάς.

 

Ζώνες Αγοράς Συντελεστού (ΖΑΣ) καθορίζονται:

 

1. Τροποποίηση των ορίων της εγκεκριμένης με το από 18-08-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 440/Δ/1979).

 

2. Στο μεγαλύτερο τμήμα των Πολεοδομικών Ενοτήτων 17, 9 με πρόσθετο μεταφερόμενο συντελεστή 0,4 (τελικός μέγιστος μετά την αγορά συντελεστής δόμησης 1,2).

 

Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) καθορίζονται:

 

1. Στο υπερτοπικό κέντρο για να χρησιμοποιηθεί το ποσοστό του δήμου για χώρους κοινής ωφελείας και δημοτικών επιχειρήσεων. Ο πρόσθετος συντελεστής καθορίζεται 0,4 (τελικός μέγιστος συντελεστής δόμησης 1,2).

 

2. Σε τμήματα της Πολεοδομικής Ενότητας 17 που προορίζεται για οικιστική ανάπτυξη μέσω του οικοδομικού συνεταιρισμού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, του δήμου και ιδιωτών. Πρόσθετος κοινωνικός συντελεστής 0,8 (τελικός μέγιστος συντελεστής δόμησης 1,6).

 

Β. Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος με τις εξής βασικότερες παρεμβάσεις:

 

1. Περιοχές ποιοτικής αναβάθμισης.

 

Μεταξύ των οδών Πλαστήρα - Μιαούλη - Μακροχωρίου και Καρατάσσου.
Μεταξύ των οδών Τραπεζούντος - Τυρολόης - Καλυβά - Κομνηνών - Μητροπολίτου Καλλίδου.
Στην παραλιακή περιοχή της οδού Σοφούλη προς τη θάλασσα από τα όρια με το δήμο Θεσσαλονίκης και μέχρι την Ναυτική Διοίκηση.

 

2. Προστασία ακτών.

 

Αντικατάσταση του παντορροϊκού δικτύου που καλύπτει το κτιριακό τμήμα του δήμου Καλαμαριάς με χωριστά δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων για ν' αποφεύγεται, σε περίπτωση καταιγίδας, η μεταφορά της επιπλέον επιτρεπόμενης μέγιστης παροχής, προς τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, απευθείας στη θάλασσα.
Έλεγχος τρόπου διάθεσης των λυμάτων των παραθαλάσσιων κέντρων και τουριστικών σκαφών.
Διατήρηση κατά το δυνατόν σε φυσική κατάσταση τμημάτων παραλίας που αποτελούν τα τελευταία τμήματα στην παραλιακή ζώνη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και μπορούν μελλοντικά να διατεθούν για κολύμβηση, εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα καθαρισμού του κόλπου.

 

3. Ειδική μελέτη στην παραλιακή ζώνη μεταξύ Ναυτικής Διοίκησης και του αθλητικού κέντρου Μίκρας όπως και σε περιοχές του κτήματος Γεωργιάδη και του κέντρου διασκεδάσεως Ρέμβη.

 

4. Προστασία υφισταμένων νησίδων υψηλού πρασίνου.

 

5. Προστασία χώρων ιστορικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος:

 

α) Αρχοντικών της περιοχής Αρετσούς, Νέας Κρήνης.

β) Προσφυγικών.

 

Γ. Την οργάνωση των δικτύων χερσαίων μεταφορών όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 σε κλίμακα 1:10.000. Βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

 

Η διάνοιξη και ολοκλήρωση της οδού Πόντου και των συνδέσεών της με τους άλλους βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.
Η δημιουργία εσωτερικού οδικού δικτύου που, μαζί με τους εκατέρωθεν της Πόντου Κλάδους, κάνει δυνατή τη λειτουργική σύνδεση της υπερτοπικής και τοπικής σημασίας δραστηριοτήτων που χωροθετούνται στο δήμο και με αστική συγκοινωνία.
Την απ' ευθείας σύνδεση του αθλητικού κέντρου Μίκρας με την ανατολική περιφερειακή οδό, μέσω της συνδετήριου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που προβλέπεται στο ρυθμιστικό σχέδιο και παρακάμπτει τον αστικό ιστό.

 

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.2.1, Π-2.3.1, Π-2.4.1 σε κλίμακα 1:25.000 και Π-2.2.2, Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2, Π-2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

1. Δίκτυο ύδρευσης.

 

Οι αναγκαίες ποσότητες νερού εξασφαλίζονται από την Αραβυσσό και μελλοντικά από τον ποταμό Αλιάκμονα, που μπορεί να τροφοδοτήσει το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή μέχρι 600.000 m3 την ημέρα.
Κατασκευή νέας δεξαμενής στην Καλαμαριά, διπλά στην υπάρχουσα και αγωγού μεταφοράς νερού από την δεξαμενή της Τούμπας.
Επέκταση του εσωτερικού δικτύου, ώστε να υδροδοτηθούν οι εντασσόμενες στο σχέδιο πόλης περιοχές.

 

2. Δίκτυα αποχέτευσης.

 

Κατασκευή χωριστικού δικτύου ομβρίων και ακαθάρτων στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο.
Με την ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός, συλλεκτήρες, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων) προβλέπεται να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της ρύπανσης του Θερμαϊκού κόλπου.
Σταδιακή αντικατάσταση του παντορροϊκού δικτύου με χωριστικά δίκτυα.

 

3. Ενεργειακό σύστημα.

 

Οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται από την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού. Πρόβλημα παρουσιάζεται στα φορτία νυκτερινού τιμολογίου και απαιτείται μελέτη για την εξομάλυνση του φορτίου.
Υπογείωση εναερίων γραμμών μεταφοράς και διανομής φορτίου εντός του αστικού ιστού.
Κατασκευή μόνο κλειστού τύπου υποσταθμών 150/15 KV σε κατοικημένες περιοχές.

 

4. Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

 

Επέκταση του Αστικού Κέντρου Καλαμαριάς στο υπάρχον κτίριο κατά 2.000 παροχές και η κατασκευή νέου Αστικού Κέντρου στην περιοχή Φοίνικα.

 

Ε. Λήψη μέτρων για την πυροπροστασία της πόλης και προστασία από σεισμό όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.1.2 και Π-3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

 

Κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή Αρετσούς και εγκατάσταση 330 υδροστομίων ανεφοδιασμού.
Εξασφάλιση χώρου συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού σε πάρκο της περιοχής Χαμόδρακα, εξοπλισμένου με τα αναγκαία έργα υποδομής.

 

ΣΤ. Τις προτάσεις έργων για την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

Ζ. 1. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 36 χαρτών και 6 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

 

2. Μέσα στην περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

Μέσα στην περιοχή κατοικίας διατηρούνται νομίμως υφιστάμενες σήμερα δραστηριότητες μη προβλεπόμενες στον πίνακα Π-2 μέχρι την έκδοση ειδικής για τον σκοπό ρύθμισης.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.49787.87

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-07-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.