Απόφαση 41187/15 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταβατικές Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές επεκτάσεων και μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ισχύουν τα εξής:

 

α. οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

 

β. τα ανεγειρόμενα κτίρια απαγορεύεται να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εντός των οικισμών εγκεκριμένων οδών.

 

γ. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

2. Επιτρέπεται η επισκευή των υφιστάμενων κτιρίων έστω κι αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας ή οι όροι δόμησης τους αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας. Κηρυγμένα παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές επισκευάζονται και αποκαθίσταται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με την παρούσα, σύμφωνα με τις απαιτούμενες στη περίπτωση εγκρίσεις / άδειες.

 

3. Σε όλες τις περιοχές του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης οριζόμενο πλέον ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο υφιστάμενες νόμιμα δραστηριότητες κατά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης του, που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τις προβλεπόμενες από τη παρούσα συνεχίζουν να υφίστανται στη θέση που βρίσκονται επιτρεπόμενης μόνο επισκευής και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων τους και απαγορευόμενης κάθε επέκτασης τους, επιτρεπόμενης της ανανέωσης της άδειας λειτουργίας τους.

 

4. Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο καλύπτεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013), ως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 της υπ' αριθμόν 79449/2015 απόφασης (ΦΕΚ 235/ΑΑΠ/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.