Απόφαση 41187/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

8.1. Φορέας εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δονούσας οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο. Μέχρι την σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) ως ισχύει του φορέα παρακολούθησης της εφαρμογής των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στο Νομό Κυκλάδων, την παρακολούθηση εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο αναλαμβάνει αφενός ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενισχυόμενος από τις κεντρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας, και αφετέρου οι Κεντρικές υπηρεσίες.

 

Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που εμφανίζονται εκάστοτε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, επιβάλλεται η στελέχωση και ο εξοπλισμός των υπηρεσιών του Δήμου.

 

8.2. Απαιτούμενα έργα, μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις.

 

Στον πίνακα Π3 περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες - έργα κατά κατηγορία υποδομών, οι εμπλεκόμενοι φορείς του Δημοσίου τομέα, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός και η χρονική κλιμάκωση τους, και χρησιμεύει στο Δήμο και στις κεντρικές υπηρεσίες σαν οδηγός για τον προγραμματισμό της υλοποίησης του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης οριζόμενο πλέον με το νόμο 4269/2014 ως Τοπικό Χωρικό Σχέδιο.

 

Πίνακας Π3: Δημοτική Κοινότητα Δονούσας

 

Έργα - Μελέτες - Προγράμματα

Προτεραιότητα

Εκτιμώμενη δαπάνη έργων και παρεμβάσεων

Κύριοι εμπλεκόμενοι φορείς

Α

Β

Γ

 

Βασικά δίκτυα υποδομής

 

Γενικά

Διευθέτηση ρέματος-

*

 

 

20 000 €

 

Αιγιαλός - Παραλία: συμπλήρωση και μεταφορά σε ενιαίο υπόβαθρο - έγκριση

 

*

 

10 000 €

Δήμος, ΓΕΝ, ΥΕΝ, Υπηρεσίες

Κοιμητήρια: Διαδικασίες επιλογής θέσεων, μελέτη, διαμόρφωση, ενεργοποίηση

*

 

 

_

Περιφέρειας

Οδικό δίκτυο

Βελτιώσεις δικτύου - σήμανση

*

 

 

30 000 €

 

Προσπελάσεις (καλντερίμι) περιοχών ειδικού τουριστικού, αρχαιολογικού, ιστορικού ενδιαφέροντος (δρόμοι για οχήματα, δρόμοι πεζοπορίας, μονοπάτια) -Μελέτη &. εκτέλεση

*

 

 

100 000 €

Δήμος, Υπηρεσίες Περιφέρειας

Λιμάνι

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργίας της προβλήτας του Λιμανιού -Μελέτη και εκτέλεση

*

 

 

30 000 €

Δήμος, ΓΕΝ, YEN, Περιφέρεια

Πλωτή προβλήτα στο λιμάνι Καλοταρίτισσας

 

 

*

 

Ηλεκτρική ενέργεια

Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης αιολικής ενέργειας

*

 

 

 

Δήμος, ΔΕΗ, Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών πόρων. Ιδιωτικός τομέας.

Προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

*

 

 

 

Ύδρευση

Εκσυγχρονισμός του δικτύου στους 3 οικισμούς

*

 

 

 

 

Υδρομάστευση πηγής Μερσίνη- Δεξαμενές-άρδευση

 

*

 

50 000 €

Δήμος, ΔΕΥΑ, Περιφέρεια

Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης

 

*

 

 

Αποχέτευση

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και σύνδεση με βιολογικό καθαρισμό.

*

 

 

2.000.000 €

Δήμος, ΔΕΥΑ,

Περιφέρεια,

ΕΘΙΑΓΕ

Διερεύνηση της σκοπιμότητας -δυνατότητας - εφικτού αποκεντρωμένων μικρών μονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων

*

 

 

10 000 €

Απορρίμματα

Συμπλήρωση του εξοπλισμού τουριστικών περιοχών και παραλιών

*

 

 

10 000 €

Δήμος

Βοσκότοποι

Βασικά έργα υποδομής, πιλοτική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών

*

 

 

10 000 €

Δήμος, Περιφέρεια

Τουρισμός

Εξοπλισμός παραλιών με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις λουομένων

*

 

 

10 000 €

Δήμος, Περιφέρεια

Υποδομή οικισμών

Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Ένταξης, Πράξη Εφαρμογής οικισμού Σταυρός

*

 

 

500 000 €

Δήμος, (ΥΠΕΚΑ)

ΥΠΑΠΕΝ,

Περιφέρεια

Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Μεσσαριά

*

 

 

6 000 €

Τμηματικές πολεοδομήσεις στους τρεις οικισμούς

 

*

 

300 000 €

Πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και χώροι στάθμευσης στους οικισμούς: μελέτη-κατασκευή

 

*

 

50 000 €

Μελέτη Ανάπλασης περιοχής στην Καλοταρίτισσα

 

 

*

30 000 €

Μελέτη Ανάπλαση της παραλιακής περιοχής στο Σταυρό

 

*

 

30 000 €

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.