Απόφαση 38809/778/85

Απόφαση 38809/778/1985: Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 38809/778/1985: Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης για τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, (ΦΕΚ 329/Β/1985), 29-05-1985.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

2. Το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) άρθρο 5 παράγραφος 2.

 

3. Την απόφαση Ε27960/1665/1970 του Υπουργού Δημόσιων Έργων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενέργειας αυτών.

 

4. Τις από 05-07-1984 διακηρύξεις για Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό κατοικίας και ιδεών κατοικίας όπως τροποποιήθηκαν με την απόφασή μας 74604/1738/1984.

 

5. Την απόφασή μας 44862/1081/1984 για διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με θέμα την κατοικία.

 

6. Την ανάγκη θέσπισης κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της μελέτης και της κατασκευής των κατοικιών στη χώρα.

 

7. Την ανάγκη απόκτησης μελετών για μία σωστή κατασκευαστικά και οικονομικά κατοικίας προσαρμοσμένης στα φυσικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας.

 

8. Την ΣΑΜ 075/1985 έργο 8475713 Εκστρατεία για την αναγέννηση των πόλεων κ.λ.π., αποφασίζουμε:

 

Τροποποιώντας και συμπληρώνοντας την απόφασή μας 44852/108/1984, εγκρίνουμε:

 

1. Τη διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Κατοικίας και Ιδεών Κατοικίας σύμφωνα με τους όρους των από 05-07-1984 Διακηρύξεων της Διεύθυνσης Γ6 που δημοσιεύθηκαν στον ημερήσιο Αθηναϊκό και Επαρχιακό Τύπο όπως τροποποιήθηκαν με την απόφασή μας 74604/1738/1984.

 

2. Τη χορήγηση υλικών αμοιβών στους ιδιοκτήτες οικογενειακής κατοικίας των οποίων οι κατασκευές βραβεύονται σε κάθε νομό της χώρας με ποσό 1.200.000 δραχμών.

 

3. Τη χορήγηση βραβείων στους μελετητές των παραπάνω κατοικιών ύψους 600.000 δραχμών σε κάθε νομό.

 

4. Τη χορήγηση ενός βραβείου 300.000 δραχμών και ενός επαίνου 100.000 δραχμών για κάθε νομό σε Αρχιτέκτονα ή Φοιτητή Αρχιτεκτονικής για μελέτες Ιδεών Κατοικίας.

 

5. Τη χορήγηση σε εθνικό επίπεδο 10 βραβείων ύψους 500.000 δραχμών σε Αρχιτέκτονες και 10 βραβείων ύψους 200.000 δραχμών σε φοιτητές Αρχιτεκτονικής για τις καλύτερες Ιδέες Κατοικίας.

 

6. Τη χρηματοδότηση της κατασκευής μιας κατοικίας που θα κριθεί με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ότι πράγματι ανοίγει νέους ορίζοντες στην απλή οικογενειακή στέγη, ποιοτικά, λειτουργικά και οικονομικά.

 

7. Τη διάθεση των ανωτέρω υλικών αμοιβών και αποζημιώσεων από τις Δημόσιες Επενδύσεις του έργου 8475713 της ΣΑΜ 075/1985 και τη χρηματοδότηση της κατασκευής μιας κατοικίας.

 

8. Την αποζημίωση των μελών και των γραμματέων των κριτικών επιτροπών σύμφωνα με την απόφαση (3) σχετικά Περί διενέργειας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών από τις πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων του έργου 8475713 της ΣΑΜ 075/ 1985.

 

9. Την Οργάνωση Πανελλαδικών Εκθέσεων και την εκτύπωση τεύχους με τίτλο Ελληνική Κατοικία 1984 με τις βραβευμένες μελέτες Κατοικίας και Ιδεών Κατοικίας με δαπάνες του έργου 8475713 της ΣΑΜ 075/1985 των Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-05-1985

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.