Απόφαση 3653/12/2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Την Οργάνωση των χρήσεων και Προστασία του Περιβάλλοντος της ΔΕ, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2 κλίμακας 1:25.000. Ειδικότερα καθορίζονται:

 

2.1. Οικιστική οργάνωση:

 

Επεκτάσεις οικισμών - Νέες προς πολεοδόμηση περιοχές Α' κατοικίας:

 

Υποδοχείς Α' κατοικίας συνολικής έκτασης 40,16 ha, οι οποίοι περιλαμβάνουν επεκτάσεις των οικισμών Πυργετού, Ραψάνης και Κρανιάς.
Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης 8,5 ha στην ευρύτερη περιοχή της Ραψάνης.

 

2.2. Παραγωγικές Ζώνες:

 

Ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων δευτερογενούς τομέα πλησίον του οικισμού της Περαταριάς.

 

2.3. Περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ)

 

Καθορίζονται οι παρακάτω Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ):

 

2.3.1 Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ Ι).

 

Περιλαμβάνει την εκτεταμένη ημιορεινή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας, τις περιοχές Natura 2000, οι οποίες καταλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό από τα δάση και δασικές εκτάσεις και τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών. Οι παραπάνω χώροι απεικονίζονται στο Χάρτη Π.2. κλίμακας 1:25.000.

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης για καλλιεργούμενη γη ορίζονται τα 5 στρέμματα και ως κατώτατο όριο κατάτμησης για οικοδομική χρήση ορίζονται τα 10 στρέμματα.

 

Τα γήπεδα που προϋπάρχουν της ημερομηνίας έγκρισης της μελέτης θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη, από τα 4 στρέμματα. Για τη δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων η αρτιότητα ορίζεται στα 8 στρέμματα ενώ η μέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων καθορίζεται σε 8, 9 και 10 κλίνες / στρέμμα αντίστοιχα.

 

Ως Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις Γης προτείνονται:

 

Κατοικία
Εργαστήρια ή μεταποιητικές μονάδες αγροτικών τοπικών προϊόντων εμβαδού έως 60 m2
Εγκαταστάσεις σταυλισμού κοπαδιών ελεύθερης βοσκής και στεγάστρων και κινητών υποδομών σίτισης κτηνοτροφικών ζώων
Εγκαταστάσεις πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων δυναμικότητας έως 200 ισοδύναμων ζώων
Γεωργικές αποθήκες
Θερμοκήπια
Δεξαμενές
Φράγματα
Αντλητικές Εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας
Νεκροταφεία
Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
Τουριστικές μονάδες έως 50 κλίνες
Αναψυκτήρια
Παιδικές χαρές
Υπαίθρια καθιστικά
Υπαίθριοι χώροι άθλησης
Οι ως άνω ειδικές χρήσεις είναι επιτρεπτές για τα μη δασικά γήπεδα τα οποία τυχόν υπάρχουν.
Προϋφιστάμενες ειδικές χρήσεις της ημερομηνίας της παρούσας Απόφασης στην ως άνω Ζώνη οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής να ιδρύονται από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, διατηρούνται.

 

Όροι δόμησης

 

Για τη χρήση της κατοικίας ισχύουν οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει και χωρίς παρεκκλίσεις.
Για τη χρήση των περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση είναι τα 30 m2, κατά δε τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης κατά κανόνα του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις.
Για τη χρήση των αναψυκτηρίων η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση είναι τα 20 m2 κατά δε τα λοιπά ισχύουν οι όροι δόμησης κατά κανόνα του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις.

 

Περιορισμοί δόμησης

 

Για τη δόμηση παρά τα ρέματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Επιβάλλεται υποχρεωτικός έλεγχος και αντίστοιχες εγκρίσεις των αρχαιολογικών και των δασικών Υπηρεσιών - για κάθε γήπεδο πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Προϋπάρχουσες σήμερα νομίμως υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων διατηρούνται.
Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων.
Υποχρεωτική στέγη από κεραμίδια.
Πάνω από το ύψος της στέγης επιτρέπονται μόνο:

- Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες

- Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων σε επαφή και παράλληλα με τη στέγη

- Αλεξικέραυνα

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτηρίων σε υποστυλώματα (pilotis)
Δεν επιτρέπονται οι περιμετρικοί εξώστες
Τα κουφώματα θα είναι ξύλινα ή αλουμίνια στο χρώμα του ξύλου ή βαμμένο στην κλίμακα των γήινων χρωμάτων
Τα επιχρίσματα των κτηρίων θα είναι στην κλίμακα των γήινων χρωμάτων
Σε περίπτωση εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον όροφο, επιβάλλεται η κατασκευή της κατά μήκος της όψεως του κτηρίου και εφαπτόμενη αυτής
Απαγορεύεται η επένδυση των όψεων του κτηρίου με άλλα υλικά πλην της πέτρας
Επιβάλλεται ο έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Απαγορεύονται:

 

Οι λατομικές εγκαταστάσεις
Οι μεγάλης κλίμακας τουριστικές υποδομές (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα, τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές, γήπεδα γκολφ κ.λ.π.)
Η χωροθέτηση και λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών και Πάρκων, η εγκατάσταση βιομηχανιών υψηλής και μέσης όχλησης και η κατασκευή εγκαταστάσεων διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων
Η θήρα στις περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής καθώς και σ' αυτές στις οποίες έχει υπάρξει απαγόρευση με απόφαση των αρμόδιων δασικών αρχών
Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση
Η εισαγωγή ξενικών φυτικών ειδών και κάθε εμπλουτισμός των άγριων ζωικών πληθυσμών

 

2.3.2 Προστασία των Παραποτάμιων και των Παραρεμάτιων Περιοχών (ΠΕΠ II).

 

Περιλαμβάνει τις περιοχές προστασίας των περιοχών παρά τον Πηνειό Ποταμό, ειδικότερα την Κοιλάδα των Τεμπών και το Αισθητικό Δάσος, και τις περιοχές παρά τα ρέματα (υγροτοπικά δάση στο Δέλτα του Πηνειού) τα οποία συμμετέχουν στο σύστημα των εκβολών του Δέλτα Πηνειού.

 

Οι παραπάνω χώροι απεικονίζονται στο Χάρτη Π.2. κλίμακας 1:25.000.

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 10 στρέμματα.

 

Οι δε ιδιοκτησίες που προϋπάρχουν της ημερομηνίας έγκρισης της μελέτης θεωρούνται άρτιες με το εμβαδόν που έχουν εφόσον είναι μεγαλύτερο από 4 στρέμματα.

 

Ως Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις Γης προτείνονται:

 

Δεξαμενές
Θερμοκήπια
Υπαίθριοι χώροι άθλησης
Αντλητικές Εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας

 

Οι ως άνω ειδικές χρήσεις είναι επιτρεπτές για τα μη δασικά γήπεδα τα οποία τυχόν υπάρχουν.

 

Προϋφιστάμενες ειδικές χρήσεις της ημερομηνίας της παρούσας απόφασης στην ως άνω Ζώνη οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής να ιδρύονται από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης διατηρούνται στο πλαίσιο των διατάξεων από τις οποίες ιδρύθηκαν ή δομήθηκαν.

 

Όροι δόμησης

 

Ισχύουν κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις.

 

Περιορισμοί δόμησης

 

Επιβάλλεται υποχρεωτικός έλεγχος και αντίστοιχες εγκρίσεις των αρχαιολογικών και των δασικών Υπηρεσιών για κάθε γήπεδο πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Για τη δόμηση παρά τα ρέματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Προϋπάρχουσες σήμερα νομίμως υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων διατηρούνται.
Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων.
Για υπαίθριους χώρους άθλησης επιτρέπεται και η κατασκευή βοηθητικών κτηρίων (καθιστικών, αποθηκών, χώρων υγιεινής) μέχρι 30 m2.
Υποχρεωτική στέγη από κεραμίδια.
Δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή πάνω από το ύψος της στέγης.
Επιβάλλεται ο έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2.3.3 Προστασία και Ανάδειξη Γεωργικής Γης (ΠΕΠ III)

 

Η περιοχή αυτή η οποία ορίζεται βόρεια της κοίτης του Πηνειού ποταμού που αποτελεί και φυσικό όριο της Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμου) Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών με τη Δημοτική Ενότητα (πρώην Δήμου) Δήμου Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, ανατολικά των περιοχών Natura του Δήμου και δυτικά της Ζώνης ΠΕΠ.Δ.-Π και των υγροτοπικών δασών (ΠΕΠ-ΙΙ) που εντοπίζονται στο ανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης, περιλαμβάνει την περιοχή των γεωργικών καλλιεργειών καθώς και τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και οριοθετείται κυρίως στο πεδινό τμήμα του Δήμου γύρω από τις δύο βασικές χωρικές ενότητες: αυτής με τους Ορεινούς όγκους και αυτής με της Κοιλάδας των Τεμπών - Δέλτα Πηνειού.

 

Οι παραπάνω χώροι απεικονίζονται στο χάρτη Π.2. κλίμακας 1: 25.000.

 

Ως κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα, χωρίς παρεκκλίσεις.

 

Ως Επιτρεπόμενες Ειδικές Χρήσεις Γης προτείνονται:

 

Κατοικία
Γεωργικές Αποθήκες
Μεταποιητικές Μονάδες χαμηλής όχλησης εφόσον συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή
Εγκαταστάσεις σταυλισμού πλην χοιροτροφίας
Δεξαμενές
Θερμοκήπια
Αντλητικές Εγκαταστάσεις
Υδατοδεξαμενές
Φρέατα
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής - κτίρια κοινής ωφέλειας
Νεκροταφεία
Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, ενέργειας
Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Πρατήρια καυσίμων
Οι ως άνω ειδικές χρήσεις είναι επιτρεπτές για τα μη δασικά γήπεδα τα οποία τυχόν υπάρχουν.
Προϋφιστάμενες ειδικές χρήσεις της ημερομηνίας της παρούσας Απόφασης στην ως άνω Ζώνη οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής να ιδρύονται από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης διατηρούνται στο πλαίσιο των διατάξεων από τις οποίες ιδρύθηκαν ή δομήθηκαν.

 

Όροι δόμησης

 

Ισχύουν κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει χωρίς παρεκκλίσεις.

 

Περιορισμοί δόμησης

 

Επιβάλλεται υποχρεωτικός έλεγχος και αντίστοιχες εγκρίσεις των αρχαιολογικών και των δασικών Υπηρεσιών για κάθε γήπεδο πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Για τη δόμηση παρά τα ρέματα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Προϋπάρχουσες σήμερα νομίμως υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων διατηρούνται.
Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων.
Οι μονάδες σταυλισμού και οι μεταποιητικές μονάδες εγκαθίστανται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 m από τα όρια οικισμών ή ρυμοτομικών σχεδίων και σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 m από το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τυχόν μεγαλύτερες αποστάσεις που προκύπτουν από τις ισχύουσες διατάξεις κατισχύουν.
Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπεται η κατασκευή βοηθητικών κτηρίων (καθιστικών, αποθηκών, χώρων υγιεινής) μέχρι 30 m2.
Υποχρεωτική στέγη από κεραμίδια τετράρριχτη.
Πάνω από το ύψος της στέγης επιτρέπονται μόνο:

- Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, καπνοσυλλέκτες.

- Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων σε επαφή και παράλληλα με τη στέγη.

- Αλεξικέραυνα.

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτηρίων σε υποστυλώματα (pilotis).
Δεν επιτρέπονται οι περιμετρικοί εξώστες.
Τα κουφώματα θα είναι ξύλινα ή αλουμίνια στο χρώμα του ξύλου ή βαμμένο στην κλίμακα των γήινων χρωμάτων.
Τα επιχρίσματα των κτηρίων θα είναι στην κλίμακα των γήινων χρωμάτων.
Σε περίπτωση εξωτερικής κλίμακας ανόδου στον όροφο, επιβάλλεται η κατασκευή της κατά μήκος της όψεως του κτηρίου και εφαπτόμενη αυτής.
Απαγορεύεται η επένδυση των όψεων του κτηρίου με άλλα υλικά πλην της πέτρας.
Επιβάλλεται ο έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2.4. Περιοχή Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου

 

Στην περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ισχύουν τα οριζόμενα στο από 13-09-1990 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 589/Δ/1990). Στην περιοχή αυτή θα προσδιοριστούν, μετά από εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, οι προς πολεοδόμηση κατάλληλες περιοχές ανάπτυξης παραθεριστικής κατοικίας και τα προγραμματικά μεγέθη, στο πλαίσιο του προγραμματικού μεγέθους για τον εποχιακό πληθυσμό κατά το άρθρο 3 της παρούσας. Μετά την έγκριση της ειδικής αυτής μελέτης θα είναι επιτρεπτή η προώθηση των διαδικασιών πολεοδόμησης των κατάλληλων περιοχών και η έγκριση των σχετικών πολεοδομικών μελετών, μετά την τροποποίηση της παρούσας απόφασης.

 

2.5. Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης

 

Προτείνεται η ακόλουθη ευρύτερη περιοχή ΠΕΡΠΟ της Δημοτικής Ενότητας, σε τμήμα της οποίας θα μπορεί να εφαρμοστεί ο μηχανισμός της ΠΕΡΠΟ.

 

Ζώνη ΠΕΡΠΟ Ραψάνης συνολικής έκτασης περίπου 150 στρέμματα, από τα οποία θα πολεοδομηθούν τα 75 στρέμματα. Μέσα στην παραπάνω ζώνη καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν της εδαφικής έκτασης που μπορεί να καθορισθεί ως συγκεκριμένη ΠΕΡΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 2508/1997 και να πολεοδομηθεί για εξυπηρέτηση της Β' κατοικίας και για ξενοδοχειακές υποδομές.

 

Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας της θα ισχύσουν οι εξής όροι:

 

Ποσοστό κοινόχρηστων - κοινωφελών 50%.
Μέσος συντελεστής δόμησης των οικοδομήσιμων χώρων 0,3.
Η περιοχή που θα πολεοδομηθεί ως ΠΕΡΠΟ δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τα 75 στρέμματα γης στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας με ορίζοντα δεκαπενταετίας.
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις ΠΕΡΠΟ Β' κατοικίας είναι η αμιγής κατοικία (άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987)) και οι χρήσεις Τουρισμού - Αναψυχής και συγκεκριμένα οι χρήσεις Ξενώνες, Ξενοδοχεία και λοιπές εγκαταστάσεις (άρθρο 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής που προτείνεται ως ΠΕΡΠΟ ή σε περίπτωση μη υλοποίησης της, θα ισχύουν οι ακόλουθες χρήσεις γης:

 

Στην περιοχή ΠΕΡΠΟ της Ραψάνης, οι χρήσεις που ορίζονται στις περιοχές της ΠΕΠ Ι.

 

2.6. Βασικές εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομής

 

2.6.1. Μεταφορικές υποδομές και οδικά δίκτυα Ιεράρχηση Οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου.

 

Ελεύθερη Ταχεία Λεωφόρος:

 

Το τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ) που διέρχεται μέσα από τη Δημοτική Ενότητα Εκατέρωθεν του άξονα αυτού θα ήταν σκόπιμο να δημιουργηθούν παράπλευρες βοηθητικοί οδοί (service roads), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κυρίως η συνέχεια του τοπικού οδικού δικτύου.

 

Αρτηρίες

 

Η επαρχιακή οδός Σιδηροδρομικού Σταθμού Πυργετού - Κρανιά που διέρχεται από το εσωτερικό της έδρας του Δήμου και οδηγεί στον οικισμό της Κρανιάς
Η επαρχιακή οδός Κρανιά - Ραψάνη που συνδέει τους δύο οικισμούς
Η επαρχιακή οδός που συνδέει τους οικισμούς Ραψάνη - Περαταριά (Σιδηροδρομικού Σταθμού Ραψάνης)
Η κοινοτική οδός που συνδέει τους οικισμούς Αιγάνη - Κάτω Αιγάνη και καταλήγει στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης
Η κοινοτική οδός που συνδέει τον οικισμό της Κουλούρας με τον οικισμό Παλαιόπυργο (Δήμος Ευρυμενών)
Η οδός που οδηγεί από την Εθνική οδό στον οικισμό της Περαταριάς
Το τμήμα της Εθνικής Οδού που θα διατρέχει τη Δημοτική Ενότητα, μετά την ολοκλήρωση της Νέας Χάραξης της ΠΑΘΕ καθώς και ο παράπλευρος προς την ΠΑΘΕ δρόμος που οδηγεί από την Κάτω Αιγάνη στον επαρχιακό δρόμο Πυργετού
Η οδός που διασχίζει τον οικισμό Μεσάγγαλα και φτάνει μέχρι την Εθνική Οδό

 

Τοπικές Οδοί

 

Η οδός που διασχίζει εγκάρσια τον οικισμό Καστρί Λουτρό
Η οδός που συνδέει τον οικισμό της Κουλούρας με την παραλία της
Η οδός που διασχίζει το πολεοδομικό κέντρο του οικισμού Ραψάνης και συνδέεται δυτικά με την επαρχιακή οδό Ραψάνης - Σιδηροδρομικού Σταθμού Ραψάνης

 

Κόμβοι

 

• Προτείνεται η κατασκευή νέου ανισόπεδου κόμβου εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας και συγκεκριμένα στην Κάτω Αιγάνη με άμεση πρόσβαση στην ΠΑΘΕ (και προς τις δύο κατευθύνσεις) και προς την παραλία Αιγάνης. Μέσω του κόμβου αυτού θα εξυπηρετηθεί και ο οικισμός της Αιγάνης.

 

Οδικά έργα:

 

Δυνατότητα διττής σύνδεσης του σχεδιαζόμενου κόμβου Ραψάνης στη νέα χάραξη της ΠΑΘΕ: από και προς Αθήνα και από και προς Θεσσαλονίκη
Βελτίωση των διαβάσεων στην Κάτω Αιγάνη από και προς την Παραλία Αιγάνης, που αποτελεί τη φυσική της διέξοδο. Μέσω των συγκεκριμένων διαβάσεων θα εξυπηρετηθεί και η σύνδεση της Αιγάνης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας ζωτικός άξονας Αιγάνη - Κάτω Αιγάνη - Παραλία
Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και της χάραξης στον άξονα ΠΑΘΕ - Ραψάνη στη θέση Σμίξη
Ασφαλτόστρωση της διαδρομής Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ - Αιγάνη
Κατασκευή νέου δρόμου Κρανιάς - Αιγάνης, προκειμένου να δημιουργηθεί ο άξονας Ραψάνη - Κρανιά - Αιγάνη
Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Ραψάνη - Ιτέα και Κρανιά - Καλλιπεύκη
Κατασκευή δρόμου Πυργετός - Ραψάνη με ενδιάμεσο προορισμό την Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Κατασκευή παράκαμψης του δρόμου Πυργετού - Κρανιάς
Βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών ή νέα χάραξη του δρόμου που οδηγεί από την ΠΑΘΕ στον οικισμό Μεσάγγαλα
Βελτίωση επαρχιακών οδών, και συγκεκριμένα:

 

1. έργα οδικής ασφάλειας με επί μέρους επεμβάσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά

2. αναμόρφωση όλων των ισόπεδων κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμό

3. αντιολισθηρά οδοστρώματα - ανακατασκευή οδοστρωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων, δομικών χαρακτηριστικών και απορροής επιφανειακών όμβριων υδάτων

4. επισκευή και συντήρηση όλων των τεχνικών έργων του δικτύου και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

 

Συμπλήρωση (όπου δεν υπάρχει) και ανακατασκευή με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας σήμανσης (οριζόντιας και κατακόρυφης).
Αναβάθμιση παλιού οδικού δικτύου, μετά την ολοκλήρωση της νέας χάραξης της ΠΑΘΕ, όπου προβλέπεται πλήρης επικοινωνία με τις παράπλευρες οδούς και διάφορα έργα (ασφαλτικά, διαγράμμιση, τοιχία αντιστήριξης, συντήρηση - αποκατάσταση παλιών τεχνικών κ.τ.λ.) και χρήση του για τις τοπικές εξυπηρετήσεις των κατοίκων.

 

2.6.2. Λιμενικές εγκαταστάσεις

 

Κατασκευή ενός συστήματος υφάλων 15 κυματοθραυστών παραλλήλων μήκους 100 m έκαστος και με διάκενο μεταξύ τους 40 m στην ακτογραμμή της παραλίας Αιγάνης. Το έργο αυτό θα προστατέψει την ακτή από την διάβρωση λόγω της υψηλής προσπίπτουσας κυματικής ενέργειας. Τα έργα αυτά θα υποστηρίξουν το ρόλο των παράκτιων οικισμών που θα τονώσουν την περιοχή σε λειτουργίες αναψυχής και παραθερισμού.

 

2.6.3. Ενεργειακό δίκτυο

 

Βελτιωτικά έργα ενίσχυσης του δικτύου από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού (αγωγοί μεταφοράς, υποσταθμοί κ.α.), στο βαθμό μάλιστα που προβλέπεται η πολεοδόμηση των οικισμών, η χωροθέτηση ζωνών ΠΕΡΠΟ και εξωαστικών χρήσεων αναψυχής και πολιτισμού.
Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα)

 

2.6.4. Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του δικτύου προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των κατοίκων σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές μεθόδους.
Τίθενται περιορισμοί όσον αφορά τη χωροθέτηση δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

- οι εγκαταστάσεις να μην εντάσσονται σε περιοχές προστασίας περιβάλλοντος κάθε είδους και μνημειακούς τόπους,

- η απόσταση από κατοικημένη περιοχή να είναι μεγαλύτερη των 1000 m,

- η απόσταση από κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες να είναι μεγαλύτερη των 500 m,

- στην περιβαλλοντική αδειοδότηση να έχει σύμφωνη γνώμη το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

2.6.5. Δίκτυο ύδρευσης

 

Προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων και ο επανασχεδιασμός των δικτύων ύδρευσης, με κύριο στόχο τον ενιαίο και λειτουργικό σχεδιασμό του δικτύου ύδρευσης.

 

Εκπόνηση προκαταρκτικών μελετών - Εκπόνηση Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης.
Συντήρηση παλαιών γεωτρήσεων - Όρυξη νέων - Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης (συνδέει Πυργετό - Παλαιόπυργο - Κουλούρα).
Καταγραφή πηγών ορεινού τμήματος με ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας και της παροχής αυτών (των πηγών) για να υπάρχει δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης και διοχέτευσης νερού στα υδρευτικά δίκτυα των οικισμών.
Ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Προτείνεται να εξετασθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου.
Υδροχημική έρευνα στο πεδινό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου για να εντοπισθούν τα υφάλμυρα νερά και να προσδιορισθεί η καταλληλότητα χρήσης τους.
Εκπόνηση Υδρογεωλογικής μελέτης με αντικείμενο τον περιορισμό των αντλήσεων, τον καθορισμό των μεθόδων εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας στις ζώνες υφαλμύρινσης, τον καθορισμό επιρροής της ρύπανσης.
Η μεταφορά νερού προς την περιοχή μέσω συνεργασίας με όμορους Δήμους, π.χ. με Δήμο Δίου.
Μεταφορά νερού από τις περιοχές Καλυβιών Αιγανιώτικα και Αγίου Ιωάννου (από νέες γεωτρήσεις).
Όρυξη νέων γεωτρήσεων (Θέση Προφήτης Ηλίας, Βόρεια του οικισμού Αιγάνης, ΝΑ Αιγάνης, Θέση Προφήτης Ηλίας Αιγάνης).

 

2.6.6. Δίκτυο αποχέτευσης

 

Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των υγρών αποβλήτων μέσω εκπόνησης μελετών αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στο σύνολο των οικισμών του Δήμου και μέσω της κατασκευής 3 συνολικά Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, ήτοι στους οικισμούς Πυργετό, Ραψάνη και Αιγάνη.

 

2.6.7. Απορρίμματα

 

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με αύξηση του εξοπλισμού (κάδοι σκουπιδιών), αύξηση και βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δημοτικής Ενότητας (απορριμματοφόρων), εξασφάλιση χώρων εγκατάστασης υποδομών (στάθμευση απορριμματοφόρων, πλυντήρια).
Ανάπτυξη συνεργασίας της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου με την Εταιρία Ανακύκλωσης.

 

2.7. Προσδιορισμός ειδικών χρήσεων γης και κανονιστικών όρων και περιορισμών δόμησης - προστασίας περιβάλλοντος

 

Κατάργηση των παρεκκλίσεων της κείμενης νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση (κατάτμηση, αρτιότητα, όροι δόμησης).
Επιβολή μεγάλων γενικά μεγεθών αρτιότητας και κατάτμησης ανάλογα με την κλιμάκωση της προστασίας του χώρου.
Επιβολή ιδιαίτερα περιορισμένων ειδικών χρήσεων σε κάθε μεγάλη κατηγορία χρήσης, ιδίως μάλιστα στις ζώνες που συγκεντρώνουν τις περιοχές του φυσικού πλούτου με ιδιαίτερης αξίας φυσικούς πόρους και τις περιοχές που εμπεριέχονται ή γειτνιάζουν στις περιοχές που αποτελούν υδροβιότοπο.
Επιβολή περιβαλλοντικών μέτρων και περιορισμών.

 

a.3653.11.2

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.