Απόφαση 3653/12/3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τη Γενική Πολεοδομική Οργάνωση των Οικισμών και των λοιπών Πολεοδομούμενων Περιοχών όπως φαίνεται στους χάρτες Π.3.1, Π.3.2., Π3.3., Π.3.4., Π.3.5., Π.3.6., Π.3.7., Π.3.8., και Π.3.9. κλίμακας 1:5.000, που συνοδεύουν την παρούσα. Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:

 

3.1. Την Πολεοδομική Οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας για προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 23.492 κατοίκων για το έτος 2022 (4.692 πραγματικός πληθυσμός και 18.800 εποχιακός πληθυσμός) και τη δημιουργία 7 συνολικά Πολεοδομικών Ενοτήτων για την οργάνωση και την κατανομή των κοινωνικών υποδομών των οικισμών.

 

Χαρακτηριστικά & Επεκτάσεις σχεδίου πόλης ανά οικισμό

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά, οι προοπτικές ανάπτυξης και η - σχετική με αυτά - τεκμηρίωση των επεκτάσεων καθώς και η οργάνωση των Πολεοδομικών Ενοτήτων ανά οικισμό έχουν ως εξής:

 

Πυργετός: ο οικισμός οργανώνεται σε 1 ενιαία πολεοδομική ενότητα. Ο υφιστάμενος θεσμοθετημένος υποδοχέας έχει έκταση 85,03 ha. Προβλέπεται επέκταση του οικισμού προς τη βόρεια, τη δυτική και τη νότια πλευρά έκτασης περίπου 16,5 ha. Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,8 (άρθρο 6, παράγραφος 6, νόμου 1337/1983) και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 80 κατοίκους / ha. Οι επεκτάσεις θα συνοδευτούν με την πολεοδομική μελέτη για ολόκληρο τον οικισμό. Η προτεινόμενη χρήση είναι αυτή της Γενικής κατοικίας.

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την Απόφαση του Νομάρχη 5052/85 (ΦΕΚ 817/Δ/1986) για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

Ραψάνη: ο οικισμός οργανώνεται σε 1 ενιαία πολεοδομική ενότητα. Ο υφιστάμενος θεσμοθετημένος υποδοχέας έχει έκταση 74,15 Ha. Προβλέπεται επέκταση του οικισμού προς την ανατολική κυρίως πλευρά καθώς και ένα μικρό τμήμα δυτικά του δρόμου στη είσοδο του οικισμού (για λόγους ομαλοποίησης του οικιστικού ιστού) συνολικής έκτασης 18,70 Ha. Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 (άρθρο 6, παράγραφος 6, νόμου 1337/1983) και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 70 κατοίκους / ha. Η επέκταση θα συνοδευτεί με πολεοδομική μελέτη, ενώ η προτεινόμενη χρήση είναι αυτή της Γενικής κατοικίας.

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την Απόφαση του Νομάρχη 7801/85 (ΦΕΚ 1083/12-11-86) για την οριοθέτηση του οικισμού καθώς και την 4425/91 Απόφαση επανακαθορισμού των ορίων.

 

Αιγάνη: για τον οικισμό Αιγάνη δεν προτείνονται επεκτάσεις Α' κατοικίας. Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 95 κάτοικους / ha. Ο υφιστάμενος οριοθετημένος οικισμός της Αιγάνης οργανώνεται σε 1 πολεοδομική ενότητα (εμβαδού 52,67 ha).

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την Απόφαση του Νομάρχη 5932/1985 (ΦΕΚ 26/Δ/1986) για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

Κρανιά: ο οικισμός οργανώνεται σε 1 ενιαία πολεοδομική ενότητα. Ο υφιστάμενος θεσμοθετημένος υποδοχέας έχει έκταση 34,29 ha.

 

Προβλέπεται επέκταση του οικισμού προς την ανατολική πλευρά σε έκταση 4,96 ha.

 

Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 (άρθρο 6, παράγραφος 6, νόμου 1337/1983) και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 41 κατοίκους / ha. Η επέκταση θα συνοδευτεί με πολεοδομική μελέτη, ενώ η προτεινόμενη χρήση είναι αυτή της Γενικής κατοικίας.

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 594/Δ/1978) καθώς και από την 641/1989 απόφαση του Νομάρχη για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

Περαταριά (Σιδηροδρομικός Σταθμός Ραψάνης): για τον οικισμό Περαταριά δεν προτείνονται επεκτάσεις. Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 51 κατοίκους / ha. Ο υφιστάμενος οριοθετημένος οικισμός της Περαταριάς οργανώνεται σε 1 πολεοδομική ενότητα (εμβαδού 13,90 ha).

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την 5165/1986 Απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 1111/Δ/1986) για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

Κάτω Αιγάνη: για τον οικισμό Κάτω Αιγάνη δεν προτείνονται επεκτάσεις. Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 55 κατοίκους / ha. Ο υφιστάμενος οριοθετημένος οικισμός της Κάτω Αιγάνης οργανώνεται σε 1 πολεοδομική ενότητα (εμβαδού 23,62 ha).

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την 5933/19 Απόφασης Νομάρχη (ΦΕΚ 103/Δ/1986) για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

Κουλούρα: για τον οικισμό Κουλούρα δεν προτείνονται επεκτάσεις. Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8 και η μικτή πυκνότητα κατοίκησης σε 40 κατοίκους / ha. Ο υφιστάμενος οριοθετημένος οικισμός της Κουλούρας οργανώνεται σε 1 πολεοδομική ενότητα (εμβαδού 17,39 ha).

 

Όροι δόμησης:

 

Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα, με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την 7320/1985 Απόφαση Νομάρχη για την οριοθέτηση του οικισμού.

 

Συνεκτικά τμήματα: Στην περιοχή αυτή ισχύει η υπ' αριθμόν 662/30-01-1986 Απόφαση Νομάρχη Λάρισας (ΦΕΚ 293/Δ/1986) με την οποία καθορίζονται τα όρια των συνεκτικών τμημάτων των Νέων Μεσαγγάλων καθώς και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης αυτών.

 

3.2. Τον καθορισμό Χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης Για όλους τους υφιστάμενους οικισμούς προτείνεται ως χρήση η Γενική Κατοικία με το περιεχόμενο του άρθρου 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Κατοικία
Ξενοδοχεία μέχρι 50 κλίνες και ξενώνες
Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμούς
Διοίκηση
Κτίρια εκπαίδευσης
Εστιατόρια
Αναψυκτήρια
Θρησκευτικούς χώρους
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τον βαθμό όχλησης όπως αυτός προσδιορίζεται στην απόφαση 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β/2003)
Πρατήρια βενζίνης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Κτίρια και γήπεδα στάθμευσης
Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις

 

3.3. Τις συνολικές ανάγκες για χώρους κοινωνικών υποδομών ανά οικισμό όπως φαίνονται στον πίνακα Π1 που ακολουθεί:

 

Πίνακας Π1: Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου: Εκτίμηση συνολικών αναγκών κοινωνικής υποδομής δημοτικής ενότητας Κάτω Ολύμπου

Κοινωνικές υποδομές

Προγραμματικό μέγεθος 2022

Σταθερότυπο γης (m2)

Σύνολο γης 2022 (ha)

Υφιστάμενη γη 2007 (ha)

Αναγκαία

νέα γη 2022 (ha)

1

2

3

4

5

1. Διοίκηση Πόλης

Δημαρχείο / Γραφείο Δημοτικού Διαμερίσματος / Λοιπή διοίκηση

4692

0,5

0,23

0,32

-

2. Λοιπή κοινωνική υποδομή πόλης ή υπερτοπική

Πολιτιστική υποδομή

23492 - 18.800*= 4.692

0,2

0,09

0,59

-

Αθλητικός πυρήνας

5,5

2,72

2,44

0,28

Ελεύθεροι χώροι πόλης

2,6

1,29

0,73

0,56

Νεκροταφείο

4692

1

0,47

0,82

-

Σύνολα

 

 

4,57

4,58

0,84

 

3.4. Την γενική εκτίμηση της Χωρητικότητας των Πολεοδομικών Ενοτήτων μέχρι το 2022, τη Μέση Πυκνότητα (brutto 1 της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και τον προβλεπόμενο μέσο Συντελεστή Δόμησης ανά τμήμα Πολεοδομικής Ενότητας, όπως φαίνεται στον Πίνακα Π2 (χωρητικότητες) αναλυτικά που ακολουθεί.

 

Πίνακας Π2: Χωρητικότητες οικισμών δημοτικής ενότητας Κάτω Ολύμπου

 

Πραγματικός Πληθυσμός 2022 (κάτοικοι)

Έκταση (Ha)

Έκταση δικτύων κυκλοφορίας & ελεύθεροι χώροι

Εναπομένουσα

έκταση οικισμού (Ha)

Προκύπτουσα έκταση μετά

τις επεκτάσεις

Μέσος συντελεστής δόμησης (βάσει πρότασης)

Σταθερότυπο . ωφέλιμης Επιφάνειας κατοικίας (m2/κάτοικοι)

Σταθερότυπο γης για κοινωνική+τεχνητή υποδομή (m2/κάτοικο ή χρήστη)

Πυκνότητα (επιτρεπόμενη) (κάτοικοι / ha)

Βαθμός κορεσμού

Συνολική χωρητικότητα (κάτοικοι)

Συνολική χωρητικότητα με

επεκτάσεις (κάτοικοι)

Έλλειμμα - Πλεόνασμα 2022

Έλλειμμα - Πλεόνασμα (βάσει επέκτασης) 2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ρ

ε

ε'

ε"

σ

κ

u

d=(σ( κ+uσ))* 10.000

λ

ε1=ε '' dλ

c2=ε '' dλ

c1'=c1- p

c2'=c2 - p

2267

85,03

5,13

79,9

95,24

0,80

50

46,39

91,83

0,4

2.935

3.498

668

1.231

] 120

74,15

5,35

68,8

86,19

0,80

58

63,36

73,6

0,4

2.025

2.537

905

1 417

211

13,9

0,25

13.65

13,65

0,80

28

58,26

107,22

0,4

585

585

374

374

388

34,29

2,76

31.53

36,14

0,80

77

124,52

45,29

0,4

571

655

183

267

115

17,39

2.74

14,65

14,65

0,80

35

103,23

68,03

0,4

399

399

284

284

538

52,67

3.52

49.15

49.15

0,80

35

72,55

85,98

0,4

1.690

1 690

1.152

1.152

53

23.62

0.85

22,77

22,77

0,80

30

225,07

38,08

0,4

347

347

294

294

4692

301,05

20,6

280,45

317,79

 

8.552

9.711

3.860

5.019

 

3.5. Τον καθορισμό Ζωνών κινήτρων, μηχανισμών, παρεμβάσεων. Οι πολεοδομήσεις των προβλεπόμενων οικιστικών περιοχών στη Δημοτική Ενότητα Κάτω Ολύμπου θα υλοποιηθούν μέσω κανονιστικών όρων σύνταξης πολεοδομικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής χωρίς χρήση ειδικών κινήτρων και άλλων πολεοδομικών μηχανισμών.

 

a.3653.11.3

 

a.3653.11.4

a.3653.11.5

a.3653.11.6

a.3653.11.7

a.3653.11.8

a.3653.11.9

a.3653.11.10

a.3653.11.11

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.