Απόφαση 2194/16 - Άρθρο p

Παράρτημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πίνακας 1: Οικιστικές ενότητες - Ανοιχτές πόλεις

Α/Α

Οικιστική ενότητα

Πολεοδομική ενότητα

Οικισμός

Ιεράρχηση οικισμού (επίπεδο)

1

Σταυρού

Σταυρού

Σταυρός

4ου ενισχυμένου

Αγίου Θεόδωρου

Άγιος Θεόδωρος

5ου

Προδρόμου

Πρόδρομος

5ου

Μέλισσας

Μέλισσα

5ου

Πτελοπούλας

Πτελοπούλα

5ου

2

Μακρυχωρίου

Μακρυχωρίου

Μακρυχώρι

5ου ενισχυμένου

Μυρίνης

Μυρίνη

5ου

 

Πίνακας 2: Πληθυσμός - Έκταση οικισμών

Επίπεδο Αναφοράς

Εμβαδόν οικισμού (Ha)

Μόνιμος πληθυσμός 2001

Μόνιμος πληθυσμός 2011

μ.ε.ρ.μ. πληθυσμού 2001 - 2011 (%)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2033

2001

2011

2021

2031

2033

Περιφερειακή Ενότητα

Καρδίτσας

 

120.265

113.544

-0,57%

 

 

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα

Καρδίτσας

 

41.411

44.002

0,61%

 

 

 

 

 

 

Δημοτική Ενότητα Κάμπου

 

5.360

4.255

-2,28%

 

 

 

 

 

 

Άγιος Θεόδωρος

54,79

858

682

-2,27%

154

122

174

185

187

966

Μακρυχώρι

92,79

1.156

822

-3,35%

85

60

96

102

103

1.043

Μέλισσα

31,36

306

224

-3,07%

111

81

125

133

135

391

Μυρίνη

128,89

852

684

-2,17%

75

60

85

90

91

873

Πρόδρομος

99,59

955

811

-1,62%

99

84

112

119

120

1.047

Πτελοπούλα

49,94

319

240

-2,81%

95

71

107

114

115

390

Σταυρός

108,57

914

792

-1,42%

102

88

115

122

124

1.029

Σύνολο

565,93

5.360

4.255

 

721

568

814

865

876

5.738

 

Πίνακας 3: Προτεινόμενες μέσος συντελεστής δόμησης ανά οικισμό

Περιφερειακή Ενότητα

 

Ε= εμβαδόν (Ha)

Ισχύων Συντελεστής Δόμησης

Μέσος Συντελεστής Δόμησης

Άγιος Θεόδωρος

 

54,79

0,8

0,80

Μακρυχώρι

 

92,79

0,8

0,80

Μέλισσα

 

31,36

0,48

0,48

Μυρίνη

 

128,89

0,8

0,80

Πρόδρομος

 

99,59

0,8

0,80

Πτελοπούλα

συνεκτικό

17,29

0,48

0,48

διάσπαρτο

32,65

0,2

Σύνολο

49,94

 

Σταυρός

 

108,57

0,8

0,80

 

Πίνακας 4: Υπολογισμός θεωρητικής χωρητικότητας

Περιφερειακή Ενότητα

Ε = εμβαδά ν (Ha)

Ε1=εμβαδόν πλην κοινόχρηστων (Ha)

σ= μέσος συντελεστής δόμησης

Δείκτης β

κ= m2 κτηρίου

για κατοικία

ανά μόνιμο κάτοικο

υ= m2

γηπέδου

για κοινωνικό εξοπλισμό / μόνιμο κάτοικο

Συντελεστής

κορεσμού λ

d= θεωρητική πυκνότητα =

(σ/(κ' m2 κτηρίου+υ' m2 γηπέδου*σ)) «10000

Χωρητικότητα C=d«El« λ

Συνολικός πληθυσμός 2033

Άγιος Θεόδωρος

54,79

41,13

0,80

0,24

40

8,0

0,4

172,41

2.837

966

Μακρυχώρι

92,79

71,89

0,80

0,11

40

9,3

0,4

168,69

4.851

1.043

Μέλισσα

31,36

24,57

0,48

0,53

40

8,0

0,4

109,49

1.076

391

Μυρίνη

128,89

109,42

0,80

0,12

40

8,0

0,4

172,41

7.546

873

Πρόδρομος

99,59

81,00

0,80

0,13

40

7,3

0,4

174,52

5.654

1.047

Πτελοπούλα

49,94

36,25

0,48

0,42

40

8,0

0,4

109,49

1.588

390

Σταυρός

108,57

88,41

0,80

0,14

40

10,9

0,4

164,26

5.809

1.029

 

Πίνακας 5: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Σταυρού

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες - κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Διοίκηση

4.863

0,1

1

486

4.863

4.145

-3.659

-3,66

2

Εκπαίδευση

377

 

3.143

4.966

10.987

-7.844

-7,84

2.1

Νηπιαγωγείο

63

15

24

945

1.512

10.987

-7.844

-7,84

2.2

Δημοτικό

314

7

11

2.198

3.454

3

Υγεία- Πρόνοια

3.823

 

 

 

 

 

 

3.1

Περιφερειακό ιατρείο

 

 

 

 

1 μονάδα

 

 

4

Αθλητισμός

1.029

5,5

5.660

12.355

-6.696

-6,70

5

Πολιτιστικές λειτουργίες

1.029

0,2

205,8

95

110,8

0,11

6

Ενοριακοί ναοί

1.029

1,5

1.544

3.315

-1.772

-1,77

7

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

1.029

8

8.232

6.200

2.032

2,03

8

Νεκροταφείο

905

0,5| 1

453 | 905

2.960

-2.508

-2,51

 

Πίνακας 6: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Αγίου Θεοδώρου

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Αθλητισμός

966

5,5

5.313

8.192

-2.879

-2,88

2

Πολιτιστικές λειτουργίες

966

0,2

193,2

0

193,2

0,19

3

Ενοριακοί ναοί

966

1,5

1.449

3.210

-1.761

-1,76

4

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

966

8

7.728

7.072

656

0,66

5

Νεκροταφείο

779

0,5 1

390 779

1.770

-1.381

-1,38

 

Πίνακας 7: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Μέλισσας

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες - κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Αθλητισμός

391

5,5

2.151

470

1.681

1,68

2

Πολιτιστικές λειτουργίες

391

0,2

78,2

0

78,2

0,08

3

Ενοριακοί ναοί

391

1,5

587

1.380

-794

-0,79

4

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

391

8

3.128

3.970

-842

-0,84

5

Νεκροταφείο

256

0,5 1

128 256

2.540

-2.412

-2,41

 

Πίνακας 8: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Προδρόμου

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες - κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Αθλητισμός

1.047

5,5

5.759

11.832

-6.074

-6,07

2

Πολιτιστικές λειτουργίες

1.047

0,2

209,4

0

209,4

0,21

3

Ενοριακοί ναοί

1.047

1,5

1.571

3.990

-2.420

-2,42

4

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

1.047

8

8.376

6.960

1.416

1,42

5

Νεκροταφείο

927

0,5| 1

464 | 927

2.084

-1.621

-1,62

 

Πίνακας 9: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Πτελοπούλας

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες - κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Αθλητισμός

390

5,5

2.145

9.800

-7.655

-7,66

2

Πολιτιστικές λειτουργίες

390

0,2

78

0

78

0,08

3

Ενοριακοί ναοί

390

1,5

585

360

225

0,23

4

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

390

8

3.120

5.150

-2.030

-2,03

5

Νεκροταφείο

274

0,5 1

137 274

2.850

-2.713

-2,71

 

Πίνακας 10: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Μακρυχωρίου

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες - κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Εκπαίδευση *

206

 

1.714

2.708

6.593

-4.879

-4,88

1.1

Νηπιαγωγείο

34

15

24

510

816

6.593

-4.879

-4,88

1.2

Δημοτικό

172

7

11

1.204

1.892

2

Υγεία- Πρόνοια

1.915

 

 

 

 

 

 

2.1

Περιφερειακό ιατρείο

 

 

 

 

1 μονάδα

 

 

3

Αθλητισμός

1.043

5,5

5.737

14.080

-8.344

-8,34

4

Πολιτιστικές λειτουργίες

1.043

0,2

208,6

105

103,6

0,10

5

Ενοριακοί ναοί

1.043

1,5

1.565

6.385

-4.821

-4,82

6

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

1.043

8

8.344

6.090

2.254

2,25

7

Νεκροταφείο

939

0,5| 1

470 | 939

3.565

-3.096

-3,10

 

Πίνακας 11: Απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός Μυρίνης

Α/Α

Χρήσεις Περιοχής

Χρήστες - κάτοικοι

Σταθερότυπο ανά χρήστη

(m2/χρήστη)

Απαιτούμενη κοινωνική Υποδομή

Αξιοποιούμενη

υπάρχουσα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή

Αναγκαία νέα κοινωνική Υποδομή (στρέμματα)

1

Αθλητισμός

873

5,5

4.802

8.510

-3.709

-3,71

2

Πολιτιστικές λειτουργίες

873

0,2

174,6

0

174,6

0,17

3

Ενοριακοί ναοί

873

1,5

1.310

1.870

-561

-0,56

4

Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι

873

8

6.984

4.230

2.754

2,75

5

Νεκροταφείο

782

0,5 1

391 782

1.205

-814

-0,81

 

a.2194.16Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.