Απόφαση 2194/16 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.1. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας, παρουσιάζεται στον χάρτη Π.1, κλίμακας 1:25.000, με τις βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης.

 

Στόχοι και περιεχόμενο του ΣΧΟΟΑΠ:

 

Το ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου στοχεύει στην ισόρροπη ρύθμιση του αστικού και του εξωαστικού χώρου.

 

Η ρύθμιση του αστικού χώρου πραγματοποιείται με την οργάνωση των Ανοιχτών Πόλεων, με προτάσεις σχετικά με την οριοθέτηση των μη οριοθετημένων οικισμών, τις χρήσεις γης, τις πυκνότητες, τους όρους δόμησης, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και τον καθορισμό του απαραίτητου κοινωφελούς και κοινόχρηστου εξοπλισμού, τόσο για το σημερινό πληθυσμό της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου, όσο και για το μελλοντικό πληθυσμό του έτους 2033, που είναι ο ορίζοντας του σχεδιασμού. Ειδικότερα χωροθετούνται οι απαιτούμενοι οικιστικοί υποδοχείς για πρώτη κατοικία με χρονικό ορίζοντα το 2033 και πληθυσμιακό μέγεθος 5.738 κατοίκων.

 

Η ρύθμιση του εξωαστικού χώρου πραγματοποιείται με τη θεσμοθέτηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, που κατέχει σχεδόν το σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας ως περιοχής ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) και των περιαστικών εκτάσεων που σήμερα χρησιμοποιούνται για βόσκηση ως περιοχών ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ) με κυρίαρχες χρήσεις τη γεωργία και την κτηνοτροφία (αγροτικές χρήσεις εν γένει). Θεσμοθετούνται επιπλέον περιοχές προστασίας των παραρεμάτιων ζωνών, των αρχαιολογικών χώρων κ.ά.

 

Το ΣΧΟΟΑΠ κάνει προτάσεις για την βελτίωση των βασικών δικτύων υποδομής (οδικού δικτύου, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού, διάθεσης στερεών απορριμμάτων, ανακύκλωσης, δικτύου άρδευσης κ.α.) Συγκεκριμένα, στο Χάρτη Π.1 (κλίμακας 1:25.000), περιγράφεται συνοπτικά το πρότυπο ανάπτυξης και οργάνωσης του οικιστικού του δικτύου και των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Δημοτικής Ενότητας ως εξής:

 

1.2. Οργάνωση Οικιστικής Ενότητας - Ανοιχτής Πόλης

 

Το προτεινόμενο μοντέλο οικιστικής οργάνωσης αποβλέπει στη δημιουργία δύο οικιστικών ενοτήτων με κέντρα το Σταυρό και το Μακρυχώρι, με την ακόλουθη οργάνωση:

 

Η 1η Οικιστική Ενότητα, οργανώνεται στην κεντρική και νότια περιοχή της Δημοτικής Ενότητας και αποτελείται από 5 πολεοδομικές ενότητες και 5 οικισμούς: το Σταυρό, τον Άγιο Θεόδωρο, τον Πρόδρομο, τη Μέλισσα και την Πτελοπούλα. Ο Σταυρός, ως έδρα του Καποδιστριακού Δήμου και της Καλλικρατικής Δημοτικής Ενότητας, συγκεντρώνει όλες τις εξυπηρετήσεις, με αποτέλεσμα το σύνολο των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας να εξαρτώνται από αυτόν.

 

Επομένως, η δεύτερη οικιστική ενότητα που προτείνεται να συσταθεί εντός των ορίων της υπό μελέτη Δημοτική Ενότητα, καθώς και κάθε οικισμός ξεχωριστά, θα εξαρτώνται από το Σταυρό.

 

Η 2η Οικιστική Ενότητα, οργανώνεται στα βόρεια της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου και αποτελείται από 2 πολεοδομικές ενότητες: το Μακρυχώρι και τη Μυρίνη. Η κάθε πολεοδομική ενότητα περιλαμβάνει τον ομώνυμο οριοθετημένο οικισμό. (Πίνακας 1 Παράρτημα).

 

Μοντέλο Χωρικής Οργάνωσης

 

Ο εξωαστικός χώρος της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου, σχεδόν στο σύνολο του αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας. Περιαστικές περιοχές Μακρυχωρίου και Αγίων Θεοδώρων χρησιμοποιούνται για βόσκηση. Κατά μήκος του εθνικού και επαρχιακού δικτύου ασκείται μεταποιητική δραστηριότητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.