Προεδρικό διάταγμα 9/8/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός της ζώνης Β' καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, ως εξής:

 

1. α) Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί του βασικού οδικού δικτύου όπως αυτό έχει καθορισθεί με την 62556/5073/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ορισμός Βασικού Οδικού Δικτύου νομού Αττικής (ΦΕΚ 701/Δ/1990) και την 48658/2860/1989 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (ΦΕΚ 419/Δ/1989) και στα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 16, 18 και 19 του Δήμου Μελισσίων που έχουν πρόσωπο επί της πλατείας Αγίου Γεωργίου επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) πλην των επαγγελματικών εργαστηρίων, των πρατηρίων βενζίνης και των κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου (β).

 

β) Για τα διαμπερή οικόπεδα της προηγούμενης παραγράφου (α) οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται στα ισόγεια των κτιρίων και μόνο στο πρόσωπο αυτών επί των οδικών αξόνων και όχι στο πρόσωπο επί του ρέματος.

 

γ) Για τους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους της Ζώνης Β' επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

Η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) δεν εφαρμόζεται.

 

δ) Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων, επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986 και την 44242/2361/1989 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 380/Β/1989).

 

2. Οι οδοί που περιβάλλουν τα οικοδομικά τετράγωνα που εμπίπτουν στη ζώνη Β', εκτός από αυτές που ανήκουν στο βασικό οδικό δίκτυο, καθορίζονται ως οδοί ήπιας κυκλοφορίας (Woonerf) και πεζόδρομοι.

 

Ο επί μέρους ιδιαίτερος χαρακτηρισμός τους γίνεται μετά από κυκλοφοριακή μελέτη της κάθε περιοχής, από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

3. α) Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα της ζώνης Β'.

 

β) Επί των οικοπέδων που εμπίπτουν στη Ζώνη Β' δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του από 14-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 7/Δ/1980).

 

4. Απαγορεύονται οι φωτεινές επιγραφές - διαφημίσεις, γιγαντοαφίσες και διαφημιστικά πανό, με εξαίρεση τις επιγραφές των καταστημάτων επί του βασικού οδικού δικτύου.

 

Οι επιγραφές θα είναι στην ελληνική γλώσσα και όπου χρειάζεται μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιείται και ξενόγλωσση επιγραφή.

 

5. Απαγορεύονται οι γεωτρήσεις και η υδροληψία.

 

6. Επιτρέπονται έργα υποδομής όπως προβλέπονται από το άρθρο 4 παράγραφος 4)γ του παρόντος διατάγματος για τη ζώνη Α'.

 

7. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που εμπίπτουν στη ζώνη Β', ορίζονται κατά Δήμο ως εξής:

 

α) Δήμος Χαλανδρίου και ειδικότερα:

 

i) Στα οικοδομικά τετράγωνα 250, 251, 806:

 

συντελεστής δόμησης: 0,8 για οικόπεδα εμβαδού έως 400 m2 και 0,7 για το πέραν των 400 m2 τμήμα του οικοπέδου.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 9 m.

 

ii. Στα οικοδομικά τετράγωνα 214, 215, 263, 227, 228, 230, 26, 50, 52, 53, 80, 102, 104, 105, 128, 445, 478:

 

συντελεστής δόμησης: 0,9 για οικόπεδα εμβαδού έως 400 m2 και 0,8 για το πέραν των 400 m2 τμήμα του οικοπέδου.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

iii) Για τα υπόλοιπα οικοδομικά τετράγωνα των Δήμων Χαλανδρίου που εμπίπτουν στη ζώνη Β' το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 15 m.

 

β) Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα:

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα 577, 579, 580, 604, 605, 611, 610, 612, 613, 462:

 

συντελεστής δόμησης: 1.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 15 m.

 

γ) Δήμος Βριλησσίων και ειδικότερα:

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα 58 (πλην των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο στην οδό Πεντέλης), 60, 6Α, 61, 64, 65, 71, 72, 78, 85, 86, 87, 93, 94, 95, 92:

 

συντελεστής δόμησης: 1 για οικόπεδα εμβαδού έως 300 m2 και 0,8 για το πέραν των 300 m2 τμήμα του οικοπέδου.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

δ) Δήμος Μελισσίων και ειδικότερα:

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα: 214Α, 214, 213, 212, 211, 210, 209Γ, 209, 203, 164, 132, 129, 128, 112, 111, 110, 21, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 23, 24, 25, 26, 30, 110Α, 115, 116, 117, 118, 114, 114Β, 127, 126, 122Α, 207, 221, 225, 226, 227, 190Α, 187Α, 185, 186Ε, 187Β, 188, 177, 176, 175, 76, 71, 72, 186Β, 186Α, 188Γ, 188Δ, 190, 190Ε, 227Α, 228, 229, 230, 231, 254:

 

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.
εξαιρούνται τα οικόπεδα των οικοδομικών τετραγώνων 230, 228, 229, 190Α που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Πεντέλης και επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

 

ii. Στα οικοδομικά τετράγωνα 209Δ, 209Β, 209Α, 206Β, 206Α, 206, 190Δ, 188Β, 186Δ, 186Γ, 186Α, 173, 173Α, 175, τμήμα του 174Β, 174Γ και 174Α.

 

συντελεστής δόμησης: 0,8 για οικόπεδα εμβαδού έως 300 m2 και 0,6 για το πέραν των 300 m2 τμήμα του οικοπέδου.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 9 m, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, η οποία είναι υποχρεωτική.

 

iii. Για το χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων στο οικοδομικό τετράγωνο 114Α:

 

μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 20%.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.
υποχρεωτική απόσταση του κτιρίου από τη ρυμοτομική γραμμή των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου, Αλέξανδρου Παναγούλη και του πεζοδρόμου προς τον κοινόχρηστο χώρο: 15 m, και από τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Υψηλάντου 6 m.
Οι πρασιές φυτεύονται υποχρεωτικά.
Δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

 

8. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων για τα οικόπεδα που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές της Ζώνης Β και ανήκουν σε περισσότερους του ενός συνιδιοκτήτες και εφόσον έχει εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια για ένα τουλάχιστον συνιδιοκτήτη και έχει ολοκληρωθεί βάσει αυτής ο φέρων οργανισμός του κτιρίου μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος είναι δυνατόν προκειμένου να ανεγερθεί οικοδομή και από άλλο συνιδιοκτήτη ο συντελεστής δόμησης να λαμβάνεται επί του ιδανικού μεριδίου του συνιδιοκτήτη, θεωρουμένου τούτου ως ανεξαρτήτου οικοπέδου.

 

9. Στις περιπτώσεις έγκρισης των μελετών επέκτασης του σχεδίου πόλεως, καθώς και τροποποίησης του σχεδίου για τον καθορισμό νέων οικοδομήσιμων χώρων, ο συντελεστής δόμησης των πρώτων δημιουργουμένων παραρεμάτιων οικοδομικών τετραγώνων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,4. Τα οικοδομικά τετράγωνα αυτά περιέρχονται στη Ζώνη Β.

 

10. α) Εάν από το ποσοστό κάλυψης που εφαρμόζεται προκύπτει ενιαία επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των 400 m2 επιβάλλεται διάσπαση του όγκου αυτού. Τα προερχόμενα από τη διάσπαση κτίρια είναι δυνατόν να συνδέονται με κλιμακοστάσια, διαδρόμους ή ελαφρές κατασκευές, κατά την κρίση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

β) Η όψη των κτιρίων, προς την πλευρά του ρέματος να διασπάται, ώστε να μην δημιουργούνται επιφάνειες ενιαίου μήκους μεγαλύτερου των 20 m.

 

11. Στα παραρεμάτια οικοδομικά τετράγωνα επιβάλλεται η φύτευση των ακαλύπτων χώρων σε ποσοστό 80% αυτών και με πυκνότητα 1 δένδρο ανά 25 m2 ακάλυπτου οικοπέδου. Απαγορεύεται η χρήση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων προς την πλευρά του ρέματος ως χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

12. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανέγερση οικοδομών στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο προς τη ζώνη Α ανεξάρτητα εάν έχουν πρόσωπο και σε άλλο δρόμο εγκεκριμένο, είναι να τίθενται σε κοινή χρήση τα ρυμοτομούμενα τμήματα τα ευρισκόμενα προς την πλευρά του ρέματος (με συμβολαιογραφική δήλωση) διατηρώντας οι ιδιοκτήτες το δικαίωμα αποζημιώσεως από τους κατά νόμο υπόχρεους. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας στα ως άνω οικόπεδα είναι η κατεδάφιση τυχόν μαντρότοιχων, συρματοπλεγμάτων ή παραπηγμάτων.

 

13. Για την χορήγηση κάθε οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή των οικοδομών και την αξιοποίηση του ακαλύπτου περιβάλλοντα χώρου στο φυσικά έδαφος, καθώς επίσης και την ένταξη των υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρεπομένων κατασκευών (και ιδιαίτερα των ηλιακών θερμοσιφώνων) στον κτιριακό όγκο.

 

Ειδικά για τα παραρεμάτια οικόπεδα απαιτείται προέγκριση της τοποθέτησης του κτιρίου, από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, με πλήρες διάγραμμα εξάντλησης του συντελεστή δόμησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.