Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Καθορισμός αμοιβής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθέντων εργασιών με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με συντελεστές.

 

κ = 1,10 μ = 20,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 74 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.