Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης υδραυλικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 74 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 74: Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης

 

Η αμοιβή επίβλεψης υδραυλικών έργων των οποίων η μελέτη αμείβεται κατά τις διατάξεις του τμήματος Δ του παρόντος, ορίζεται σε ποσοστό της πραγματοποιηθείσας δαπάνης των εκτελεσθέντων εργασιών με βάση το γενικό τύπο του άρθρου 2 και με συντελεστές.

 

κ = 1,10 μ = 20,00}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.