Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Κατανομή αμοιβής κατά στάδια μελέτης τεχνικών έργων οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα στάδια μελέτης, στα οποία αναφέρονται οι αμοιβές τεχνικών έργων της οδού είναι τα εξής:

 

α) Στάδιο 1ο: Προκαταρκτική επεξεργασία και προγραμματισμός αναγκαίων ερευνών.

β) Στάδιο 2ο: Προμελέτη.

γ) Στάδιο 3ο: Οριστική μελέτη.

 

2. Στα τεχνικά έργα κατηγορίας Α, τα στάδια 1 και 2 παραλείπονται.

 

3. Η ολική αμοιβή μελέτης κατανέμεται, κατά στάδια, ως εξής:

 

α) Για την προκαταρκτική εργασία και προγραμματισμό αναγκαίων ερευνών 10%

β) Για την προμελέτη 30%

γ) Για την οριστική μελέτη 60%

 

4. Για την οριστική μελέτη των τεχνικών Α' κατηγορίας 100%

 

5. Η αμοιβή της προμελέτης καλύπτει την προμελέτη μέχρι δύο λύσεις που διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους. Για περισσότερες από δύο λύσεις και εφόσον αυτές ζητηθούν από τον Εργοδότη, τότε υπολογίζεται πρόσθετη αμοιβή για κάθε λύση πέραν των δύο, ίση με 25% της αμοιβής της προμελέτης της λύσης που επιπλέον προτείνεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε ως άνω από το άρθρο 20 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.