Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αμοιβή Α για τις εργασίες μελετών τεχνικών έργων οδού ορίζεται βάσει ποσοστών προϋπολογισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3 και 4 με τους κατωτέρω συντελεστές κ και μ:

 

Για έργα κατηγορίας Α και Β: κ = 0,90 μ = 17,00
Για έργα κατηγορίας Γ: κ = 0,90 μ = 28,00
Για έργα κατηγορίας Δ: κ = 1,40 μ = 35,00

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 32 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.