Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Προϋπολογισμός αναλόγως κατηγορίας τεχνικών έργων οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προϋπολογισμός ΣΑ των έργων της κατηγορίας Α υπολογίζεται αθροιστικά κατά τμήματα οδού μήκους 3 km, αρχής γενομένης από τη συμβατική αρχή της οδού, του τελευταίου τμήματος θεωρουμένου ως ακεραίου τοιούτου έστω και αν υπολείπεται των 3 km.

 

2. Κάθε τεχνικό έργο που ανήκει στις λοιπές κατηγορίες Β, Γ, Δ και Ε θεωρείται αυτοτελές και αμείβεται ιδιαιτέρως βάσει του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε αυτό.

 

3. Οι πτερυγότοιχοι γενικά όπως και οι τοίχοι αντεπιστροφής μέχρι μήκους L = 1,5 Η + 2 m θεωρούνται ότι ανήκουν στο τεχνικό έργο και συνυπολογίζονται στον προϋπολογισμό αυτού. Οι πέρα του ανωτέρω μήκους L=1,5 Η+2 m, τοίχοι αντεπιστροφής θεωρούνται ως τοίχοι αντιστήριξης και η μελέτη αυτών αμείβεται κατά τις αντίστοιχες διατάξεις, ανάλογα με το ύψος τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.