Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ορισμοί τεχνικών έργων οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως τεχνικά έργα της οδού νοούνται για την εφαρμογή του παρόντος οι πάσης φύσεως γέφυρες, οχετοί, πτερυγότοιχοι, τοίχοι αντεπιστροφής, τοίχοι αντιστήριξης, στραγγιστήρια, έργα προστασίας πρανών, σήραγγες κ.λ.π.

 

2. Ως άνοιγμα οχετού ή γέφυρας νοείται το θεωρητικό άνοιγμα του φορέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.