Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τρόπος αμοιβής μελετών τεχνικών έργων οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η αμοιβή μελετών τεχνικών έργων οδού καθορίζονται, εκτός αν αυτή ορίζεται αλλιώς με ειδικές διατάξεις του παρόντος, σε ποσοστά επί τοις εκατό επί της αξίας των έργων που μελετώνται, είτε αυτοτελώς λαμβανομένων είτε αθροιστικά κατά τμήματα οδού, αναλόγως της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.