Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 254

Άρθρο 254: Αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυση τιμών)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) Πίνακα βασικών τιμών ημερομισθίων (ωρομισθίων) μετά των αποζημιώσεων και επιβαρύνσεων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΤΕΑΕΔΞΕ, δώρων κ.λ.π., μισθωμάτων μηχανημάτων και τιμών υλικών επί τόπου των έργων.

β) Βοηθητικές τιμές.

γ) Τιμές μονάδος εργασιών που εξάγονται βάσει των ισχυουσών εκάστοτε προτύπων κατά κατηγορία έργου αναλύσεων ή βάσει τρεχουσών τιμών μονάδος της περιοχής του έργου κατά τις εκάστοτε αποφάσεις του Εργοδότη (αρμόδια αρχή) με γενική περιγραφή των προς εκτέλεση εργασιών μετά της μονάδας μετρήσεως αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.