Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 252

Άρθρο 252: Τεχνική περιγραφή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τους αναγκαίους προσδιορισμούς για τον καθορισμό του αντικείμενου από τεχνική άποψη του δημοπρατούμενου έργου, τους σχετικούς με τη φύση, το χαρακτήρα, τη θέση και την έκταση του έργου και σε περιπτώσεις σύνθετου έργου, την ανάλυση των επιμέρους στοιχειωδών έργων που το συγκροτούν και διακρίνονται αυτοτελώς με την τεχνική έννοια.

 

2. Ειδικότερα αυτή πρέπει να δίνει κατά περίπτωση πλήρη εικόνα των εκτελούμενων εργασιών και να επεξηγεί και συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης με συσχετισμό των περιγραφόμενων ειδών εργασιών προς τα οικεία σχέδια λεπτομερειών και προς τα οικεία άρθρα του τιμολογίου, έτσι ώστε με την Τεχνική μελέτη και την Τεχνική Περιγραφή να παρέχεται πλήρης η εικόνα του έργου και να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εκτέλεσή του. Αυτές αναφέρονται στις εκάστοτε προδιαγραφές που ισχύουν κατά κατηγορία έργου πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους εκτέλεσης των διαφόρων κατ' είδος εργασιών κατά τους κανόνες της τέχνης, τις προδιαγραφές των χρησιμοποιουμένων υλικών, τα λαμβανόμενα δοκίμια, τον έλεγχο αυτών κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.