Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 251

Άρθρο 251: Τεύχη δημοπράτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη δημοπράτηση έργου απαιτούνται τα παρακάτω τεύχη:

 

α) Τεχνική περιγραφή.

β) Τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης του έργου.

γ) Αναλυτικό τιμολόγιο (ανάλυση τιμών).

δ) Τιμολόγιο μελέτης.

ε) Τιμολόγιο προσφοράς όποτε απαιτείται.

στ) Προϋπολογισμός μελέτης.

ζ) Προϋπολογισμός προσφοράς όποτε απαιτείται.

η) Συγγραφές Υποχρεώσεων γενική ή και ειδικές.

θ) Διακήρυξη.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.