Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 248

Άρθρο 248: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αυτή εκπονείται πριν την έγκριση των αρχιτεκτονικών σχεδίων της οριστικής μελέτης και περιλαμβάνει:

 

1. Στοιχεία και υπολογισμούς.

 

α) Τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση ή απαραίτητη τροποποίηση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης.

β) Τη σύνταξη προσεγγιστικών υπολογισμών προς εκτίμηση των μελετών και των διαστάσεων δικτύων μηχανημάτων και συσκευών, που απαιτούνται για την πρόβλεψη των σχετικών χώρων εγκατάστασης ή διελεύσεως.

 

2. Σχέδια ως εξής:

 

α) Σχέδια στα οποία φαίνεται η πορεία των γενικών δικτύων οριζοντίως και κατακορύφως με τις ενδεικτικές διαστάσεις.

β) Κατόψεις των θέσεων των διαφόρων συσκευών σε χαρακτηριστικούς χώρους μαζί με τις ενδεικτικές τους διαστάσεις.

γ) Κατόψεις των απαραίτητων χώρων για την εγκατάσταση των κεντρικών μηχανημάτων και συσκευών όπως επίσης και πρόχειρη διάταξή τους.

 

3. Τεχνική περιγραφή.

 

Σε αυτή περιγράφονται οι διάφορες εγκαταστάσεις ώστε μαζί με τα σχέδια να δίδεται πλήρης εικόνα αυτών. Σε αυτή επίσης εκτίθεται συνοπτικά το είδος και ο τρόπος κατασκευής των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων όπως επίσης και οι τύποι των χρησιμοποιουμένων συσκευών και δικτύων.

 

4. Ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά είδος εγκαταστάσεων και συνοπτικό, που να προκύπτει από συντελεστές παρεμφερών έργων.

 

5. Κλίμακες σχεδίων.

 

Ως κλίμακες των σχεδίων της οριστικής μελέτης ορίζονται καταρχήν για τα σχέδια κατόψεων και όψεων και τομών 1:100 και 1:50, ο τελικός καθορισμός ή η τροποποίησή τους εξαρτώνται από την έκταση και τη φύση του έργου.

 

6. Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης προϋποθέτει την έγκριση της προμελέτης επί της οποίας βασίζεται.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.