Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 240

Άρθρο 240: Μελέτη εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Λεπτομερή στατικό και αντισεισμικό υπολογισμό (όπου απαιτείται) των εν γένει στοιχείων του φέροντα οργανισμού της κατασκευής.

β) Σχέδια (σε κλίμακα 1:50 ή 1:100) της φέρουσας κατασκευής και των στοιχείων που την απαρτίζουν. Επί των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα καταρτίζονται στην ίδια κλίμακα σχέδια ξυλότυπων με λεπτομερείς διαστάσεις, υψόμετρα, αναβαθμοί, καθώς και λοιπά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για την ακριβή τους κατασκευή.

γ) Σχέδια διάταξης σιδηρού οπλισμού δηλαδή σχέδια ξυλότυπων σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 πάνω στα οποία αναγράφεται το είδος, το πλήθος, οι διαστάσεις και οι θέσεις των σιδηρών οπλισμών για την ακριβή τοποθέτησή τους.

δ) Σχέδια λεπτομερειών σε κατάλληλη κλίμακα, δηλαδή σχέδια κατασκευής κλιμάκων, σιδηρών κατασκευών, ζευκτών, πατωμάτων, προστεγασμάτων κ.λ.π.

ε) Αναπτύγματα οπλισμού δοκών κ.λ.π. στοιχείων όπου αυτό απαιτείται και διατάξεις καλωδίωσης προεντεταμένων κατασκευών με τις διαστάσεις, το πλήθος και την ακριβή τους θέση κατά τις απαιτήσεις του κανονισμού.

στ) Τεχνική περιγραφή.

ζ) Τεχνικές προδιαγραφές.

η) Προμέτρηση και προϋπολογισμό.

θ) Παροχή στοιχείων χρονικού προγραμματισμού του έργου.

ι) Από τα τεύχη δημοπράτησης τα απαιτούμενα ανάλογα με τον τρόπο δημοπράτησης ως ενιαίο κτιριακό έργο ή ξεχωριστά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.