Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 239

Άρθρο 239: Οριστική μελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Σχέδια Γενικής διάταξης της θέσης και του είδους των κύριων φορέων του φέροντος οργανισμού που ανταποκρίνονται στην αρχιτεκτονική οριστική μελέτη.

β) Σχέδια σε κλίμακα 1:100, 1:200 ή 1:50, στα οποία αναγράφονται οι απαραίτητες για την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής διαστάσεις, μετά από προσεγγιστική εκτίμηση. (Στην περίπτωση κατασκευών, από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχεδιάζονται στην ίδια κλίμακα, σχέδια ξυλότυπων με τις διαστάσεις των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής (πάχη πλακών, διατομές δοκών, υποστυλωμάτων και περίπου διαστάσεις πεδίλων, πεδιλοδοκών, πασσαλώσεως).

γ) Τεχνικοοικονομική μελέτη θεμελίωσης όπου υφίσταται περίπτωση επιλογής μεταξύ περισσότερων της μιας λύσεων και αιτιολογική έκθεση αυτών βάσει των αποτελεσμάτων της Γεωτεχνικής έρευνας του α' σταδίου, που αμείβεται ιδιαίτερα.

δ) Τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει το είδος των χρησιμοποιουμένων υλικών και το είδος των κατασκευών.

ε) Προμέτρηση και προϋπολογισμό κατά προσέγγιση βάσει των σχεδίων της παρούσας φάσεως και των τρεχουσών τιμών μονάδας αρμοδίως εγκεκριμένων ή λαμβανομένων από παρόμοια έργα.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.