Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 241

Άρθρο 241: Τρόπος παρουσίασης της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η σχεδίαση της μελέτης γίνεται σε διαφανές χαρτί βάρους τουλάχιστον 75 gr/m2 με μελάνη. Όλα τα τεύχη και οι φωτοτυπίες υπογράφονται και σφραγίζονται, τηρούνται δε τα ακόλουθα:

 

α) Τα σχέδια πρέπει να είναι κατάλληλα αριθμημένα. Στην περίπτωση κατά την οποία το σχέδιο αναφέρεται σε τμήμα του κτιρίου, πρέπει με κατάλληλο σκαρίφημα, να επισημαίνεται η θέση του τμήματος αυτού ως προς το όλο κτίριο.

β) Οι σελίδες όλων των τευχών πρέπει να είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό και κατά τεύχος.

γ) Κάθε τεύχος πρέπει να αναφέρεται σε ολόκληρο το έργο και να μη υπάρχουν περισσότερα ομοειδή τεύχη που να αναφέρονται σε κάθε τμήμα του έργου.

δ) Κάθε στάδιο της μελέτης υποβάλλεται στον εργοδότη σε τρία αντίγραφα προς έλεγχο. Μετά την έγκριση κάθε σταδίου την μελέτης υποβάλλονται άλλες τέσσερις σειρές προς θεώρηση (ακριβή αντίγραφα των μελετών που έχουν εγκριθεί κάθε σταδίου δεόντως χαρτοσημασμένα).

ε) Τα πρωτότυπα διαφανή σχέδια κάθε σταδίου της μελέτης παραδίδονται μαζί με τα προς θεώρηση αντίγραφα του σταδίου της μελέτης που εγκρίθηκε.

στ) Περιλαμβάνεται πίνακας περιεχομένων μελέτης (σχεδίων και τευχών) κατά τα εκάστοτε υποδείγματα της Υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.