Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 238

Άρθρο 238: Προμελέτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτή περιλαμβάνει:

 

α) Τεχνική έκθεση που αναφέρεται στα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και της θεμελίωσης αυτού, κατόπιν αξιολογήσεως των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας του εδάφους θεμελίωσης, καθώς και τις παραδοχές του υπολογισμού, ως προς την φόρτιση και τους κανονισμούς που χρησιμοποιούνται.

 

β) Την εκπόνηση σχηματικών σχεδίων διατάξεων των κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού του έργου για τις λύσεις που προτείνονται στην αρχιτεκτονική προμελέτη.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.