Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 237

Άρθρο 237: Προϋποθέσεις εκπόνησης μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προϋπόθεση για την εκπόνηση του πρώτου σταδίου της μελέτης ήτοι της προμελέτης αποτελεί η παράδοση στον μελετητή από τον εργοδότη:

 

α) Της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής προμελέτης και

β) Των αποτελεσμάτων της έρευνας του εδάφους θεμελιώσεων, εφόσον αυτή κρίνεται απαραίτητος.

 

2. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης αποτελεί η παράδοση στον μελετητή από τον εργοδότη:

 

α) Της εγκεκριμένης οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης.

β) Της εγκεκριμένης στατικής προμελέτης και

γ) Των εγκεκριμένων προμελετών εγκαταστάσεων.

 

3. Προϋπόθεση για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής αποτελεί η παράδοση στον μελετητή από τον εργοδότη:

 

α) Τυχόν τροποποιητικών σχεδίων της εγκεκριμένης οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης.

β) Της εγκεκριμένης οριστικής στατικής μελέτης και

γ) Των εγκεκριμένων οριστικών μελετών εγκαταστάσεων.

 

4. Τροποποίηση της μελέτης λόγω μεταβολών που επιφέρονται από τον εργοδότη επί του αρχικού προγράμματος του έργου ή επί στοιχείων του έργου εκφρασμένων σε ήδη εγκεκριμένο αρμόδια στάδιο της μελέτης βαρύνουν αυτόν, και ο μελετητής δικαιούται ανάλογη αμοιβή για την επιβαλλόμενη πρόσθετη εργασία τροποποίησης ή αναθεώρησης της μελέτης, όπως και ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών εκπόνησης αυτής.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.