Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 225

Άρθρο 225: Περιεχόμενο της μελέτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η μελέτη περιλαμβάνει:

 

α) Την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράμματος του έργου.

β) Τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων που απαιτούνται για την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με στόχο την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου.

γ) Την επίλυση των λειτουργικών, τεχνικών και μορφολογικών προβλημάτων που τίθενται από το πρόγραμμα του έργου και τη διατύπωση των αναγκαίων πληροφοριών σε μορφή σχεδίων, πινάκων, τεχνικών προδιαγραφών κ.λ.π. για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των τεχνικών του.

δ) Την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου στο σύνολο και κατά τις απαιτούμενες επιμέρους εργασίες.

ε) Την υπόδειξη της διαδικασίας και του χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης του έργου.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.